Davorin Diklić

Davorin Diklić

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

mr. sc.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru putem e-maila

Prethodna objava
  Tajana Borlinić
Sljedeća objava
Igor Knezović  
  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve