Đurđica Grabovac

Đurđica Grabovac

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

dipl. med. techn.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Veleučilište u Bjelovaru
A.B.Šimića 1b/2
Kabinet br. 5

Konzultacije

Četvrtak: 14:00 - 15:00 ili prema predhodnoj najavi u drugom terminu.

Prethodna objava
  Rudolf Kiralj
  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve