Duška Šklebar

Duška Šklebar

Nastavno zvanje

predavač

Akademski stupanj

Mr.sc.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru putem e-maila

Prethodna objava
  Sani Lukić
Sljedeća objava
Tajana Borlinić  
  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve