Goranka Rafaj

Goranka Rafaj

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

mag. med. techn.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

043 448 050

Veleučilište u Bjelovaru
A.B.Šimića 1b/2
Kabinet br. 6

Konzultacije

Srijeda: 12:00 - 13:00 ili prema dogovoru, mogučnost online konzultacija.

Prethodna objava
  Ksenija Eljuga
Sljedeća objava
Tamara Salaj  
  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve