Gordana Valpotić

Gordana Valpotić

Nastavno zvanje

predavač

Akademski stupanj

dr. med.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru putem e-maila

Prethodna objava
  Ivan Krešimir Lukić
Sljedeća objava
Boris Kirin  
  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve