Gordana Šantek Zlatar

Gordana Šantek Zlatar

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

mag. med. techn.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Veleučilište u Bjelovaru
A.B.Šimića 1b/2
Kabinet br. 2

Konzultacije

Prema dogovoru putem e-maila ili online konzultacije uz predhodni dogovor.

Prethodna objava
  Marina Friščić
Sljedeća objava
Andreja Starčević  
  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve