Jasmina Marijan Štefoković

Jasmina Marijan Štefoković

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

univ. mag. admin.sanit.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Veleučilište u Bjelovaru
A.B.Šimića 1b/2
Kabinet br.

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru putem e-maila

  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve