Marina Friščić

Marina Friščić

Nastavno zvanje

predavač

Akademski stupanj

mag. med. techn.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Veleučilište u Bjelovaru
A.B.Šimića 1b/2
Kabinet br. 2

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru putem e-maila

Prethodna objava
  Živko Stojčić
Sljedeća objava
Gordana Šantek Zlatar  
  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve