Melita Mesar

Melita Mesar

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

dipl. med. techn.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Veleučilište u Bjelovaru
A.B.Šimića 1b/2
Kabinet br.

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru putem e-maila

Prethodna objava
  Andreja Starčević
Sljedeća objava
Ružica Mrkonjić  
  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve