Mirna Žulec

Mirna Žulec

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

dr. sc.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

043 423 012

Veleučilište u Bjelovaru
A.B.Šimića 1b/2
Kabinet br. 2

Konzultacije

Ponedjeljak: 14:00 - 15:00

Prethodna objava
  Tamara Salaj
Sljedeća objava
Zrinka Puharić  
  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve