Rudolf Kiralj

Rudolf Kiralj

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

dr. sc.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

043 448 187

Veleučilište u Bjelovaru
A.B.Šimića 1b/2
Kabinet br. 3

Konzultacije

Četvrtak: 14:00 - 15:00

Prethodna objava
  Sabina Bis
Sljedeća objava
Đurđica Grabovac  
  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve