Ružica Mrkonjić

Ružica Mrkonjić

Nastavno zvanje

predavač

Akademski stupanj

dipl. med. techn.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru putem e-maila

Prethodna objava
  Melita Mesar
Sljedeća objava
Ksenija Matuš  
  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve