Sabina Bis

Sabina Bis

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

univ. mag. admin.sanit.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Veleučilište u Bjelovaru
A.B.Šimića 1b/2
Kabinet br. 2.

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru putem e-maila

Prethodna objava
  Zrinka Puharić
Sljedeća objava
Rudolf Kiralj  
  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve