Tajana Borlinić

Tajana Borlinić

Nastavno zvanje

predavač

Akademski stupanj

dr. med.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru putem e-maila

Prethodna objava
  Duška Šklebar
Sljedeća objava
Davorin Diklić  
  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve