Tamara Salaj

Tamara Salaj

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

dipl. med. techn.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

043 327 270

Veleučilište u Bjelovaru
A.B.Šimića 1b/2
Kabinet br. 4

Konzultacije

Utorak: 13:00 - 14:00

Prethodna objava
  Goranka Rafaj
Sljedeća objava
Mirna Žulec  
  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve