Valentina Košćak

Valentina Košćak

Nastavno zvanje

viši predavač

Akademski stupanj

dipl. med. techn.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Konzultacije

Prema prethodnom dogovoru putem e-maila

Prethodna objava
  Margita Zlatić
Sljedeća objava
Elizabeta Horvatić  
  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve