Zrinka Puharić

Zrinka Puharić

Nastavno zvanje

profesor visoke škole

Akademski stupanj

dr. sc.

Odjel

Stručni studij Sestrinstvo

Kontakt

Veleučilište u Bjelovaru
Trg E.Kvaternika 4
Ured dekanice

Konzultacije

Prema dogovoru. 

Prethodna objava
  Mirna Žulec
Sljedeća objava
Sabina Bis  
  Nastavnici - Sestrinstvo - Sve