Obavijest o radnom vremenu Studentske službe od 11. svibnja 2020. godine

Studentska služba počinje s radom u prostorijama Veleučilišta

dana 11. svibnja 2020. godine.

U slučaju promjene radnog vremena novi raspored će biti pravovremeno objavljen na Internet stranicama Veleučilišta (https://vub.hr/obavijesti-studentske-sluzbe/).

Molimo studente i ostale posjetitelje da svu potrebnu komunikaciju obavljaju putem e-maila ili telefona, a da samo za neophodne stvari dolaze u prostorije Veleučilišta prema prethodnom dogovoru sa zaposlenicima.

U slučaju nužne potrebe dolaska u prostorije Veleučilišta studenti i ostali posjetitelji dužni su se pridržavati Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 koje se nalaze na ulazu u Veleučilište (dezinfekcija ruku, fizički razmak i sl.). Također, poželjno je korištenje maske.

Osobe koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19, a pogotovo ako su u samoizolaciji (jer u tom slučaju ne smiju izlaziti iz kuće) ne smiju ulaziti u vanjske prostore i unutarnje prostore Veleučilišta.

Kontakt podaci:

e-mail: referada@vub.hr

telefon: 043/241-201

  Preuzmite dokument

Obavijest o radnom vremenu Studentske službe   (267.35 KB)
 
  Obavijesti studentske službe - Sve