Studenti koji su izgubili status redovitog studenta, a pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi (radni odnos i sl.), imaju mogućnost ostvariti status osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju na teret sredstava državnog proračuna pod uvjetom da se HZZO- u prijave u roku od 30 dana od dana gubitka statusa redovitog studenta.

Propuštanje navedenoga roka podrazumijeva i obvezu plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

  Obavijesti studentske službe - Sve