Studenti koji četvrti ili osmi put izlaze na ispit polažu ga pred ispitnim povjerenstvom.

U tom slučaju dužni su prvo ispit prijaviti na Studomatu, a nakon toga u Studentsku službu dostaviti obrazac Prijave ispita pred povjerenstvom (obrazac se nalazi na dijelu stranice "Obrasci").

Uz obrazac Prijave ispita pred povjerenstvom prilaže se i uplatnica o plaćenim troškovima polaganja ispita u iznosu od 400,00 kn.

Rok za dostavu u Studentsku službu je 3 dana prije termina ispita (rok za dostavu obrasca je isti kao i rok za prijavu ispita na Studomatu).

Obrazac Prijave ispita pred povjerenstvom  i uplatnicu student može dostavi osobno u Studentsku službu,  poslati skenirano e-mailom ili faxom. 


Ukoliko student u propisanom roku (3 dana prije ispita) ne dostavi u Studentsku službu obrazac prijave ispita i uplatnicu smatrati će se kao da nije niti prijavio ispit i maknuti će ga se s ispitne liste, te neće moći pristupiti ispitu.

Pismeni dio ispita se polaže u terminu ispitnog roka (zajedno s ostalim studenima koji ne polažu ispit 4. ili 8. put), a usmeni dio ispita polaže se u terminu koji se objavljuje na web stranici nakon što se formira ispitno povjerenstvo. 

  Obavijesti studentske službe - Sve