Odluke Veleučilišta u Bjelovaru

Odluka o imenovanju jedinice za osiguranje kvalitete   (536.77 KB)
Odluka o reguliranju statusa studenata koji u dvije akademske godine nisu ostvarili 36 ECTS bodova   (313.74 KB)
Odluka o reguliranju prava izlaska na ispit studenata koji ponovno upisuju studij i/ili kolegija na VTŠBJ   (140.96 KB)
Odluka o načinu odabira komisije i reguliranje statusa studenata koji ne polože ispit 8. put   (36.79 KB)
Odluka o polaganju dijelova ispita koji su sastavni dio kolegija Klinička medicina 1, 2, 3   (185.73 KB)
Odluka o postupanju studentske službe prilikom polaganja ispita pred povjerenstvom (4. ili 8. put)   (65.78 KB)
Odluka o iznosu i načinu plaćanja troškova školarine i troškova upisa za studente Veleučilišta u Bjelovaru   (101.98 KB)
Odluka o mogućnosti plaćanja umanjenog dijela troškova školarine   (78.72 KB)
Odluka o visini studentskih naknada za različite namjene   (99.77 KB)
Odluka o reguliranju statusa studenata upisanih po starom studijskom programu - Mehatronika   (80.63 KB)
Odluka o službenoj komunikaciji putem vub.hr domene   (75.39 KB)
Odluka o osnivanju centra za karijerno i psiholosko savjetovanje   (549.37 KB)
Odluka o izgledu ispitnih lista generiranih iz isvu sustava   (272.83 KB)
Odluka o ustroju student buddy programa na veleucilistu u bjelovaru   (385.36 KB)
Odluka o kriterijima, postupcima i procedurama priznavanja dodatnih aktivnosti studenata vub-a   (1.35 MB)
Odluka o postupcima sprjecavanja neeticnih oblika ponasanja tijekom provjere znanja   (397.54 KB)
Odluka o provodenju postupka reizbora u nastavna zvanja i radna mjesta te naslovno nastavna zvanja na vub-u   (613.92 KB)
Odluka o oslobodjenju placanja skolarine studentima prve godine prema izvrsnosti   (293.86 KB)
Odluka o imenovanju clanova sv u 2019.-2020   (541.77 KB)
Odluka o nacinu i postupku priznavanja ects bodova studentima na mobilnosti   (528.64 KB)
Odluka o imenovanju voditelja mentorskih grupa, odnosno mentora-nastavnika za studente upisane u 1. godinu preddiplomskih strucnih studija   (686.49 KB)
Odluka o organizaciji turnusne ili blok nastave na preddiplomskom strucnom studiju sestrinstva   (210.41 KB)
Odluka o produzenju roka obrane zavrsnih radova   (255.65 KB)
Odluka o uvjetima upisa studenata u vise godine studija sestrinstvo   (639.1 KB)
Odluka o uvjetima upisa studenata u vise godine studija racunarstvo   (575.68 KB)
Odluka o uvjetima upisa studenata u vise godine u ak 2019-2020- mehatronika   (623.5 KB)
Odluka o imenovanju povjerenstava veleucilista u bjelovaru   (932.96 KB)
Odluka o imenovanju ovlastenika za primanje prituzbi vezanih za zastitu dostojanstva radnika   (352.45 KB)
Odluka o uvjetima reizbora u nastavna i naslovno nastavna zvanja   (164.12 KB)
Odluka o ukidanju izvanrednog ispitnog roka u travnju 2020.   (153.7 KB)
Odluka o reguliranju statusa studenata upisanih po starom studijskom programu preddiplomskog strucnog studija Sestrinstvo   (81.06 KB)
 
 
Saznajte više...
29. 09. 2016.