Opće odluke

Odluka o imenovanju povjerenstava VUB-a 2021 2022   (101.28 KB)
Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor VUB-a   (90.12 KB)
Odluka turnusna ili blok nastava Sestrinstvo 2021._2022.   (269.31 KB)
Odluka imenovanje voditelja mentorskih grupa 2021. 2022.   (290.99 KB)
Odluka izbor koordinatora i mentora u nastavnim bazama   (80.54 KB)
Odluka turnusna ili blok nastava Sestrinstvo   (269.65 KB)
Odluka o kriterijima, postupcima i procedurama priznavanja dodatnih aktivnosti studenata VUB-a   (1.35 MB)
Odluka o nacinu i postupku priznavanja ECTS bodova studentima na mobilnosti   (528.64 KB)
Odluka o ustroju student Buddy programa na VUB-u   (385.36 KB)
Odluka o obveznom nosenju maski, mjerenju temperature i ulasku u prostorije VUB-a   (76.63 KB)
Odluka o osnivanju Centra za karijerno i psiholosko savjetovanje   (549.37 KB)
Odluka o pravima i obvezama osoba koje spadaju u visokorizicne skupine na VUB-u   (75.19 KB)
Odluka o sluzbenoj komunikaciji putem VUB domene   (75.39 KB)
Odluka o uspostavljanju mehanizama za ucinkovitu borbu   (115.83 KB)
Odluka o uvjetima reizbora u nastavna i naslovno nastavna zvanja   (164.12 KB)
Odluka o provodenju postupka reizbora u nastavna zvanja i radna mjesta te naslovno nastavna zvanja na VUB-u   (613.92 KB)
Odluka o provodenju postupka reizbora u nastavna zvanja i radna mjesta   (85.82 KB)
Odluka o uvjetima reizbora u nastavna zvanja   (263.09 KB)
Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i strucne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja   (168.14 KB)
Odluka o osnivanju Centra za podrsku studentima u pisanju seminarskih radova   (598.98 KB)
Odluka o imenovanju Ureda za studente s invaliditetom   (261.99 KB)
Odluka o maksimalnom opterecenju izvan ustanove   (80.88 KB)
Odluka - kolektivni godisnji odmor 2021. godina   (78.52 KB)
Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za izbor studenata u Studentski zbor VUB a   (80.53 KB)
Odluka o uvodenju posebnih sigurnosnih mjera na VUB-u   (1.28 MB)
Odluka o imenovanju erasmus koordinatora   (282.1 KB)
Odluka o imenovanju voditelja ureda za medunarodnu suradnju   (81.84 KB)
Odluka o omogucavanju lakseg pristupa referadi i laboratorijima   (112.36 KB)
 
 
Saznajte više...
12. 03. 2021.