Odluke Veleučilišta u Bjelovaru

Odluka upis u ljetni semestar 2020 2021   (82.46 KB)
Odluka o načinu plaćanja školarine za studente iz područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom   (106.62 KB)
Odluka o polaganju ispita prije obavljanja vježbi-Sestrinstvo   (111.98 KB)
Odluka online kolokviji i ispiti mehatronika, sestrinstvo, racunarstvo   (80.72 KB)
Odluka o imenovanju jedinice za osiguranje kvalitete   (536.77 KB)
Odluka o reguliranju statusa studenata koji u dvije akademske godine nisu ostvarili 36 ECTS bodova   (313.74 KB)
Odluka o reguliranju prava izlaska na ispit studenata koji ponovno upisuju studij i/ili kolegija na VTŠBJ   (140.96 KB)
Odluka o načinu odabira komisije i reguliranje statusa studenata koji ne polože ispit 8. put   (36.79 KB)
Odluka o polaganju dijelova ispita koji su sastavni dio kolegija Klinička medicina 1, 2, 3   (185.73 KB)
Odluka o postupanju studentske službe prilikom polaganja ispita pred povjerenstvom (4. ili 8. put)   (65.78 KB)
Odluka o mogućnosti plaćanja umanjenog dijela troškova školarine   (78.72 KB)
Odluka o službenoj komunikaciji putem vub.hr domene   (75.39 KB)
Odluka o osnivanju centra za karijerno i psiholosko savjetovanje   (549.37 KB)
Odluka o izgledu ispitnih lista generiranih iz isvu sustava   (272.83 KB)
Odluka o ustroju student buddy programa na veleucilistu u bjelovaru   (385.36 KB)
Odluka o kriterijima, postupcima i procedurama priznavanja dodatnih aktivnosti studenata vub-a   (1.35 MB)
Odluka o postupcima sprjecavanja neeticnih oblika ponasanja tijekom provjere znanja   (397.54 KB)
Odluka o provodenju postupka reizbora u nastavna zvanja i radna mjesta te naslovno nastavna zvanja na vub-u   (613.92 KB)
Odluka o imenovanju clanova sv u 2019.-2020   (541.77 KB)
Odluka o nacinu i postupku priznavanja ects bodova studentima na mobilnosti   (528.64 KB)
Odluka o imenovanju povjerenstava veleucilista u bjelovaru   (932.96 KB)
Odluka o imenovanju ovlastenika za primanje prituzbi vezanih za zastitu dostojanstva radnika   (352.45 KB)
Odluka o uvjetima reizbora u nastavna i naslovno nastavna zvanja   (164.12 KB)
Odluka o ukidanju izvanrednog ispitnog roka u travnju 2020.   (153.7 KB)
Odluka o reguliranju statusa studenata upisanih po starom studijskom programu preddiplomskog strucnog studija Sestrinstvo   (81.06 KB)
Odluka oslobodenje skolarine prema kriteriju izvrsnosti   (82.03 KB)
Odluka iznos i nacin placanja tr. skolarine i upisa   (102.53 KB)
Odluka visina studentskih naknada   (100.4 KB)
Odluka o obveznom nosenju maski, mjerenju temperature i ulasku u prostorije vub a   (76.63 KB)
Odluka o pravima i obvezama osoba koje spadaju u visokorizicne skupine na vub u   (75.19 KB)
Odluka produzenju roka obrane zavrsnih radova   (99.33 KB)
Odluka reguliranje statusa stari program sestrinstvo   (81.61 KB)
Odluka imenovanje clanova sv   (120.28 KB)
Odluka imenovanje voditelja mentorskih grupa   (290.55 KB)
Odluka izbor koordinatora i mentora u nastavnim bazama   (80.54 KB)
Odluka reguliranje statusa stari program mehatronika   (77.59 KB)
Odluka turnusna ili blok nastava ses   (269.65 KB)
Odluka uvjeti upisa u vise godine meh   (91.7 KB)
Odluka uvjeti upisa u vise godine rac   (91.47 KB)
Odluka uvjeti upisa u vise godine ses   (91.64 KB)
Odluka o broju studenata za upis na pojedini izborni predmet   (76.04 KB)
Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za izbor studenata u studentski zbor vub a   (80.44 KB)
Odluka o uspostavljanju mehanizama za ucinkovitu borbu   (115.84 KB)
Odluka o imenovanju povjerenstava vub-a 2020 2021 cistopis   (97.04 KB)
Odluka o dolasku na ispit bez prijave   (80.92 KB)
 
 
Saznajte više...
29. 09. 2016.