Naziv studija: Stručni prijediplomski studij Mehatronika

Nositelj i izvođač studija: Veleučilište u Bjelovaru

Tip studija: Stručni studij

Razina studija:  Stručni prijediplomski studij

Trajanje studija: 3 godine (VI semestara)

Ukupan broj ECTS bodova: 180

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka mehatronike

Ishodi učenja studijskog programa

 • Primijeniti suvremene tehnike, vještine i programske alate za modeliranje, projektiranje, analizu i verifikaciju mehatroničkog sustava.
 • Dizajnirati mehatroničke sustave temeljem zadane tehničke specifikacije vodeći brigu o pravilima struke i osiguravanju kvalitete.
 • Odabrati senzore, aktuatore, upravljačka računala, elemente strojeva i ostale elemente za potrebe izrade mehatroničkog sustava.
 • Provesti automatizaciju proizvodnog procesa temeljem zadane tehničke specifikacije.
 • Implementirati odgovarajuće upravljačke algoritme u mehatroničke sustave.
 • Izraditi tehničku dokumentaciju mehatroničkog sustava i njegovih podsustava.
 • Analizirati i interpretirati podatke temeljem provedenih ispitivanja i eksperimenta s ciljem razvoja, testiranja i održavanja mehatroničkih sustava.
 • Predlagati inovativna rješenja u području mehatronike analizom i vrednovanjem aktualnih spoznaja, modela i rješenja.
 • Primijeniti različite strategije za planiranje i razvoj projekata.
 • Identificirati, formulirati i rješavati inženjerske probleme primjenom načela iz područja inženjerstva, tehničkih znanosti i matematike.
 • Primijeniti načela učinkovite komunikacije u domaćem i međunarodnom okruženju.
 • Upravljati vlastitim stručnim i osobnim razvojem kroz aktivno učenje i kontinuirano usavršavanje.
 • Planirati i organizirati samostalan rad i rad u multidisciplinarnim timovima.