Naziv studija: Stručni prijediplomski studij Sestrinstvo

Nositelj i izvođač studija: Veleučilište u Bjelovaru

Tip studija: Stručni studij

Razina studija: Stručni prijediplomski studij

Trajanje studija: 3 godine (VI semestara)

Ukupan broj ECTS bodova: 180

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) sestrinstva

Ishodi učenja studijskog programa:

 • primjenjivati načela  jedinstvene sestrinske skrbi poštujući individualnost štićenika, primjenjujući holistički pristup i partnerski odnos,
 • organizirati sestrinsku skrb za različite korisnike u različitim zdravstvenim i socijalnim ustanovama kao i u domovima korisnika i nadzirati njezino provođenje,
 • primijeniti proces sestrinske skrbi, tj. izvršiti procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postaviti ciljeve i odrediti prioritete, planirati i primijeniti adekvatne postupke te evaluirati i po potrebi modificirati plan njege,
 • voditi sestrinsku dokumentaciju i ocijeniti rezultate,
 • pratiti rast i razvoj čovjeka kroz sve životne cikluse i poduzimati aktivnosti koje doprinose unapređenju rasta i razvoja,
 • primjenjivati znanja i vještine koje doprinose održavanju dobrog zdravlja i zaštiti od bolesti pojedinca, obitelji i zajednice,
 • brinuti se za održavanje zdrave i sigurne okoline u kojoj korisnik boravi i spriječiti sve rizike,
 • pratiti zdravstveno stanje bolesnika i životno ugroženih osoba i intervenirati sukladno ovlastima,
 • sudjelovati u planiranju i provođenju dijagnostičkih i terapijskih zahvata koji su ordinirani i provode se pod nadzorom liječnika,
 • rukovoditi timom zdravstvene njege, organizirati i rukovoditi sestrinskom službom na svim razinama zdravstvene zaštite, sudjelovati  u zdravstvenom timu na svim razinama zdravstvene zaštite, kao i surađivati u multidisciplinarnom timu
 • primjenjivati i razvijati profesionalan odnos i odgovornost, ponašati se sukladno zakonskim, moralnim i etičkim normama,
 • doprinositi poboljšanju standarda sestrinske prakse,
 • primijeniti adekvatnu komunikaciju sa štićenicima, obiteljima, članovima tima i drugima na hrvatskom i stranom jeziku,
 • prepoznati vlastite potrebe i mogućnosti daljnjeg učenja, pratiti srodne znanosti i znanja primjenjivati u struci, pratiti istraživanja u sestrinstvu,
 • procijeniti potrebe za edukacijom i sudjelovati u obrazovanju i usavršavanju zdravstvenih djelatnika, pojedinaca, obitelji i šire zajednice uz primjenu adekvatnih načela i metoda poučavanja.