Kontakt

Mr.sc. Tatjana Badrov
e-mail: osiguravanje.kvalitete@vub.hr
 


Saznajte više...
 

Analiza indikatora kvalitete

Analiza indikatora kvalitete se za svaku akademsku godinu provodi prema propisanoj proceduri u dokumentu Praćenje indikatora kvalitete


Analiza indikatora kvalitete 2019-2020   (1.04 MB)
Analiza indikatora kvalitete 2018-2019   (1.07 MB)
Analiza indikatora kvalitete 2017-2018   (701.82 KB)
Analiza indikatora kvalitete 2016-2017   (617.18 KB)
 
Saznajte više...