Filter

Anketa o predavanju HKMS

Poštovani, na linku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8XAy54mR6Q2NGdIV0g_mZ-qGn_bYcsyMQMGuqrmAq_g9uMw/viewform?usp=sf_link možete ispuniti anketu o predavanju

Mentorske grupe

U nastavku obavijesti dostupan je popis studenata za Mentorske grupe na preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo.…

Upute za izradu seminarskog rada i prezentacije

Preuzmite dokumente: Upute za izradu seminarskog rada - Sestrinstvo Upute za izradu ppt prezentacije -…