Filter

Anketa

Anketu za evaluciju predavanja održanog 7.9.2022. možete ispuniti pritiskom na link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlal1EprWripm8IHBHb18RLbcIr-ye2aSfYenoReGzaRiCMA/viewform?usp=sf_link

Mentorske grupe

U nastavku obavijesti dostupan je popis studenata za Mentorske grupe na preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo.…

Upute za izradu seminarskog rada i prezentacije

Preuzmite dokumente: Upute za izradu seminarskog rada - Sestrinstvo Upute za izradu ppt prezentacije -…