Inicijativu osnivanja stručnoga studija tehničke struke pokrenulo je Gospodarsko vijeće Grada Bjelovara tijekom izrade Strategije gospodarskoga razvoja Grada Bjelovara 2006.-2011. kojom je utvrđena potreba povećanja obrazovne strukture stanovništva, a posebno iz područja tehničkih znanosti.

Na temelju te inicijative, Gradsko je poglavarstvo 5. rujna 2006. godine donijelo odluku o pokretanju postupka osnivanja stručnoga studija iz područja tehničke struke, a operativni poslovi povjereni su gradskoj razvojnoj agenciji Poslovni park Bjelovar d.o.o.

Prvo predstavljanje i rasprava o predloženom nastavnom programu mehatronike  sa zainteresiranim dionicima privatnog i javnog sektora održano je 28. studenog 2006. godine.

Slijedile su analize, izrada dokumentacije, razrada studijskog programa. Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 13. sjednici održanoj 24. travnja 2007. godine donijelo je Odluku o osnivanju Visoke tehničke škole u Bjelovaru, a 6. srpnja 2007. godine imenovalo dr. sc. Antu Čikića vršiteljem dužnosti dekana Visoke tehničke škole u Bjelovaru Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru 18. veljače 2008. Dopusnicu za Stručni studij mehatronike uz uvjet da u razdoblju od pet godina ravnomjerno zapošljava nastavnike do potrebnog broja. Taj dan ujedno je proglašen Danom Visoke tehničke škole u Bjelovaru.

Nakon ishođene Dopusnice slijedile su aktivnosti ustroja nove ustanove. Izrađen je Statut koji je 10.travnja 2008. godine usvojilo Gradsko vijeće Grada Bjelovara.

S obzirom na to da još nisu bile ustrojene stručne službe i studentska referada, operativno provođenje upisa prve generacije studenata vodila je gradska razvojna agencija Poslovni park Bjelovar d.o.o. koja je za potrebe informiranja zainteresiranih maturanata pripremila i izdala prvu brošuru Studirati u Bjelovaru s cjelovitim informacijama o studijskim programima koji se izvode u Bjelovaru, kao i o mogućnostima stjecanja stipendija i kredita.

Istovremeno su imenovana upravljačka tijela Visoke tehničke škole u Bjelovaru. Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 19. sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine donijelo je Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru.

Nakon osnivanja Visoke tehničke škole u Bjelovaru, ishođenja Dopusnice za Stručni studij mehatronike, provedenog natječaja i upisa, 6. listopada 2008. godine počela je nastava za prvu generaciju studenata Stručnoga studija mehatronike (47 redovitih i 58 izvanrednih studenata). Nakon uspješno realiziranog projekta osnivanja Visoke tehničke škole u Bjelovaru, ishođenja Dopusnice za Stručni studij mehatronike i realiziranih upisa prve generacije studenata, Gradsko je poglavarstvo 25. srpnja 2008. godine donijelo Odluku o pokretanju postupka osnivanja Stručnoga studija sestrinstva. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Dopusnicu za izvođenje Stručnog studija sestrinstva 15. listopada 2009. godine uz uvjet da u razdoblju od pet godina ravnomjerno zapošljava nastavnike do potrebnog broja. Prva generacija izvanrednih studenata započela je studij 21. studenog 2009. godine.

Sjedište Visoke tehničke škole u Bjelovaru u početku je bilo u Ulici Antuna Branka Šimića 1 u Bjelovaru gdje se izvodila i nastava. Gradsko je vijeće u veljači 2009. godine donijelo odluku o ustupanju zgrade u centru grada (Trg Eugena Kvaternika 4) Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru u dugogodišnji zakup po simboličnoj naknadi. Zgrada je rekonstruirana, adapritana i opremljena i 5. ožujka 2010. godine počelo je izvođenje nastave i  preseljeno sjedište Visoke tehničke škole u Bjelovaru na novu lokaciju.

Upravno vijeće Visoke tehničke škole u Bjelovaru na sjednici održanoj 9. veljače 2010. godine donijelo je Odluku o pokretanju i osnivanju Studentskog poduzetničko-tehnološkog inkubatora u čijem okrilju studenti i njihovi mentori postižu značajne rezultate na domaćim i međunarodnim izložbama inovacija.

Potrebe razvoja Visoke tehničke škole u Bjelovaru uz osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja zahtijevale su daljnje povećanje prostornih kapaciteta. Odlukom Gradskoga vijeća Grada Bjelovara od 24. rujna 2012. godine Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru ustupljen je u dugogodišnji zakup bez naknade dodatni prostor korisne površine 1.331,52 m2 u Zgradi 2 u Ulici Antuna Branka Šimića 1.

Tijekom 2012. godine Stručni studij sestrinstva pošao je tematsko vrednovanje, a ustanova i oba studijska programa u akademskoj 2012./2013. godini postupak reakreditacije. Izrađena je i usvojena Strategije razvoja Visoke tehničke škole u Bjelovaru za period 2012.-2016. godine, uveden sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008.

Tijekom 2014. godine adaptirano je i rekonstruirano potkrovlje u ulici Antuna Branka Šimića 1.

Dana 13. ožujka 2013. godine Ministarstvo je Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru izdalo Dopusnicu  bez uvjeta za izvođenje stručnog prijediplomskog studija mehatronike, a 17. veljače 2015. godine za izvođenje stručnog prijediplomskog studija sestrinstva.

S ciljem usklađivanja programa stručnog prijediplomskog studija sestrinstva s Direktivama europske unije, Visoka tehnička škola u Bjelovaru od 1. listopada 2014. godine izvodi novi, modernizirani program koji je u cijelosti usklađen s međunarodnim standardima.

Nakon završetka reakreditacije, Visoka tehnička škola nastavila je s unapređenjem studentskog standarda. Nacionalno povjerenstvo za kontrolu prehrane studenata 22. siječnja 2015. godine donijelo je zaključak o provođenju javnog poziva za prikupljanje ponuda za pružanje usluge subvencionirane prehrane studenata u Bjelovaru. Od 18. svibnja 2015. godine bjelovarski studenti koriste subvencioniranu studentsku prehranu temeljem ostvarenog prava i x-ice.

Tijekom 2016. godine izrađen je cjeloviti elaborat izmjena i dopuna programa stručnog prijediplomskog studija mehatronike i od 1.listopada 2016. godine izvodi se program koji je prilagođen suvremenim zahtjevima struke: uvedeni su novi predmeti, aktualizirani postojeći, povećan je udio praktične nastave i stručne prakse.

Nakon realizacije preduvjeta koji proizlaze iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara održanoj 30. listopada 2017. godine Visoka tehnička škola u Bjelovaru promijenila je naziv u Veleučilište u Bjelovaru. Temeljem ove odluke i Statuta, 30. listopada proglašen je Danom Veleučilišta u Bjelovaru.