Pravilnici Veleučilišta u Bjelovaru

  Preuzmite dokumente

Pravilnik o studiranju vub-a_30.9.2020.   (483.36 KB)
Pravilnik o ocjenjivanju studenata vub-a_novi od 22.9.2020.   (531.05 KB)
Rules of Study of the Bjelovar University of Applied Sciences   (763.83 KB)
Pravilnik o anketiranju studenata i postupanju nakon obrade rezultata   (1.83 MB)
VUB - Zamolba za prelazak i priznavanje ispita   (78.69 KB)
VUB - Zamolba za priznavanje ispita   (81.13 KB)
VUB - Suglasnost za objavljivanje završnog rada u repozitoriju   (12.72 KB)
Upute za izradu završnog rada - stručni studij Mehatronike   (204.33 KB)
Upute za izradu završnog rada - stručni studij Sestrinstva   (213.25 KB)
VUB - Zahtjev za imenovanje mentora i teme   (119 KB)
VUB - obrazac ZR - 001   (80.5 KB)
VUB - Zahtjev za posudbu dokumenata iz dosjea zaposlenika   (39.48 KB)
VUB - Zahtjev za posudbu dokumenata iz dosjea studenta   (29.88 KB)
Pravilnik o nagrađivanju i izvrsnosti nastavnika i suradnika Veleučilišta u Bjelovaru   (250.16 KB)
Pravilnik o sadržaju i obliku diploma, dopunskih isprava o studiju i potvrda o završetku studijskog programa   (280.46 KB)
Pravilnik o radu knjižnice Veleučilišta u Bjelovaru   (321.45 KB)
Etički kodeks Veleučilišta u Bjelovaru   (473.71 KB)
Kodeks ponašanja i odijevanja u vrijeme provođenja kliničke prakse na preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva   (222.59 KB)
VUB - Obavijest za ispitanika i informirani pristanak   (20.28 KB)
Pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave roba i usluga   (1.71 MB)
Politika zaštite osobnih podataka na Veleučilištu u Bjelovaru   (478.29 KB)
Pravilnik o dodjeli AAI@EduHR elektroničkog identiteta na Veleučilištu u Bjelovaru   (103.26 KB)
Pravilnik o razredbenom postupku   (334.96 KB)
Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete Veleučilišta u Bjelovaru   (246.43 KB)
Pravilnik o postupku izmjena i dopuna, vrednovanja te periodične revizije studijskih programa Veleučilišta u Bjelovaru   (487.64 KB)
Pravilnik o stručnoj praksi Veleučilišta u Bjelovaru   (357.37 KB)
Pravilnik o dodjeli dekanove nagrade   (731.83 KB)
Pravilnik o postupku odabira vanjskih suradnika na vub-u   (958.57 KB)
Pravilnik o volontiranju studenata vub-a   (2.17 MB)
Pravilnik o strucnom usavrsavanju zaposlenika vub-a   (1.08 MB)
Pravilnik o nacinu uvodenja u posao novih zaposlenika na vub-u   (2.69 MB)
Pravilnik o zastiti na radu   (6.16 MB)
Pravilnik o cjelozivotnom obrazovanju (2)   (89.02 KB)
Pravilnik o anketiranju studenata i postupanje nakon obrade rezultata   (322.41 KB)
Pravilnik o medunarodnoj mobilnosti   (408.03 KB)
Pravilnik o pos. uvj. stud. kat. sportasa na vub-u   (124.17 KB)
Pravilnik o sadrzaju i obiku diploma, dop. isp. o st. i   (314.74 KB)
Pravilnik o završnom radu VUB-a   (336.64 KB)
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti   (222.84 KB)
Pravilnik o izdavackoj djelatnosti-prilozi   (69.98 KB)
Pravilnik o uvjetima za oslobadanje od placanja skolarine kat. sportasa na vub-u   (120.19 KB)
Obrazac zahtjeva za kategorizirane sportase   (377.04 KB)
Izvjesce o radu povjerenstva obrazac   (57.91 KB)
Plan rada povjerenstva obrazac   (57.82 KB)
Poslovnik o radu povjerenstava vub a   (422.14 KB)
Pravilnik o priznavanju ispita vub-a cistopis   (304.09 KB)
Zamolba za prelazak i priznavanje ispita   (78.69 KB)
Zamolba za priznavanje   (81.13 KB)
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika vub-a cistopis   (442.83 KB)
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata vub-a cistopis 2020.21.10.   (346.72 KB)
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i ustrojstvu radnih mjesta   (518.79 KB)
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti VUB-a   (201.71 KB)
Pravilnik o ustroju i djelovanju SOK-a   (120.83 KB)
Pravilnik o stjecanju i koristenju vlastitih prihoda VUB-a   (61.47 KB)
Pravilnik o radu vub-a   (497.07 KB)
Pravilnik o sadžaju i načinu vođenja osobnih dosjea studenata   (267.87 KB)
Pravilnik o nagradivanju i izvrsnosti nastavnika i suradnika vub a   (304.58 KB)
Obrazac zahtjeva zaposlenici zamjena za slobodan dan   (77.39 KB)