PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrasci

Zahtjev za pristup informacijama VUB-a
Zahtjev za dopunu ispravak informacije VUB-a
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija VUB-a

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (Narodne novine, broj: 12/2014, 15/2014)

Portal otvorenih podataka

Veleučilište u Bjelovaru kao tijelo javne vlasti dužno je u strojno čitljivom obliku objaviti popis o registrima i bazama podataka iz svoje nadležnosti (tzv. asset lista) uz metapodatke i informacije o načinu pristupa odnosno ponovne uporabe.

Asset-lista VUB-a

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA