01. 12. 2017.

Prodekan za nastavu i studente

Prodekan za nastavu i studente


dr.sc. Zoran Vrhovski, v.pred.
e-mail: zvrhovski@vub.hr

Prethodna objava
  Prodekan za razvoj
  Prodekani - Sve