01. 10. 2016.

Prodekan za razvoj

Prodekan za razvoj

mr.sc. Tatjana Badrov, v.pred.
e-mail: tbadrov@vub.hr

  Prodekani - Sve