Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar

Veleučilište u Bjelovaru partner je na projektu UP.03.3.1.04.0011 "Uspostava regionalnog centra kompetentnosti Medicinske škole...
Saznajte više...
 

Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu

Veleučilište u Bjelovaru partner je na projektu UP.03.3.1.04.0002 "Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu". Projekt „Razvoj...

Saznajte više...
Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu
 

Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a

Veleučilište u Bjelovaru nositelj je projekta “Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a“ koji je...

Saznajte više...
Moderno obrazovanje stručnih prvostupnika/ca mehatronike usklađeno sa zahtjevima HKO-a
 

Provedba HKO u stručnim studijima računarstva (2019-2022), UP.03.1.1.030063

Opis Veleučilište u Bjelovaru je partner u projektu “Provedba HKO u stručnim studijima računarstva”. Nositelj projekta je Visoko...

Saznajte više...
Provedba HKO u stručnim studijima računarstva (2019-2022), UP.03.1.1.030063
 

COM2LLD: Unaprjeđenje učinkovitosti modela mjerenja LLD-a

Na Veleučilištu u Bjelovaru razvijen je prototip inovativnog robotskog sustava za pomoć u izradi ortopedskih uložaka koji sljedeći tjedan ide na...

Saznajte više...
COM2LLD: Unaprjeđenje učinkovitosti modela mjerenja LLD-a