Računarstvo

Naziv studija: Računarstvo

Nositelj i izvođač studija: Veleučilište u Bjelovaru

Tip studija: Stručni studij

Razina studija:  Stručni prijediplomski studij

Trajanje studija: 3 godine (VI semestara)

Ukupan broj ECTS bodova: 180

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva

Nakon završetka stručnog prijediplomskog studija Računarstvo student će moći / znati:

 • pisano i usmeno komunicirati u svakodnevnoj i poslovnoj komunikaciji
 • predstavljati informacije, ideje, prepoznavati i rješavati probleme, pregovarati u poslovnoj komunikaciji
 • koristiti multimedijske tehnologije za pronalaženje, primanje, pohranjivanje, proizvodnju, predstavljanje i razmjenu informacija
 • koristiti engleski jezik u literaturi te svakodnevnoj i stručnoj komunikaciji
 • primijeniti znanja matematike na inženjerske probleme
 • poznavati osnove poslovanja poduzeća uključujući planiranje, organizaciju i upravljanje
 • prilagoditi se radu u grupi i timu u različitom, promjenjivom okruženju
 • prepoznati važnosti tjelesne aktivnosti i utjecaja na antropološka obilježja
 • primijeniti društvene i etičke odgovornosti u profesionalnom radu

Specifični (stručni) ishodi učenja

Nakon završetka stručnog prijediplomskog studija Računarstvo student će moći / znati:

 • primijeniti temeljna načela i metoda računalne znanosti na različita područja primjene
 • primijeniti temeljne matematičke i znanstvene spoznaje u prepoznavanju, rješavanju i testiranju različitih računalnih problema
 • dizajnirati, izraditi i testirati računalne programe te izraditi prateću dokumentaciju za rješavanje računalnih problema
 • analizirati i usporediti alternativna rješenja za računalne probleme
 • izraditi i primijeniti programska rješenja koja zadovoljavaju specifične zahtjeve korisnika
 • primijeniti napredne algoritamske i matematičko koncepte na dizajn i analizu softvera uz uvažavanje pravnih i sigurnosnih pitanja te odgovornosti  računalnog sustava
 • integrirati računala s programskom podrškom u procesu prikupljanja podataka, mjerenja i prikaz podataka na računalu
 • izraditi i primijeniti programska rješenja koja zadovoljavaju specifične zahtjeve poslovnog sektora

Završetkom predloženog studija student će biti osposobljen za sljedeće poslove:

 • Izrada računalnih aplikacija za osobna računala i web
 • Izrada aplikacija za ugradbena računala i industrijske sustave
 • Izrada aplikacija za mobilne uređaje
 • Projektiranje, programiranje i održavanje računalnih baza podataka
 • Upravljanje informacijskim sustavom i planiranje njegova razvoja
 • Izrada poslovnih informacijskih sustava i sustava podrške poslovnom odlučivanju uz razumijevanje funkcionalnih zahtjeva
 • Upravljanje i održavanje mrežne infrastrukture
 • Podrška korisnicima prilikom implementacije i korištenja IT aplikacija

1. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Matematika 1

Program predmeta matematika 1

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Matematika 1 1. obvezni 7
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
45
S
0
Nositelji predmeta Ivana Marušić
Zoran Vrhovski
Izvođači predmeta Ivana Marušić
Vojislav Kranželić

Osnove inženjerskih proračuna

Program predmeta osnove inženjerskih proračuna

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove inženjerskih proračuna 1. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivana Marušić
Zoran Vrhovski
Izvođači predmeta Ivana Marušić
Vojislav Kranželić

Osnove elektrotehnike i elektronike

Program predmeta Osnove elektrotehnike i elektronike

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove elektrotehnike i elektronike 1. obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Elizabeth Hedl
Izvođači predmeta Elizabeth Hedl

IT i primjena

Program predmeta IT i primjena

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
IT i primjena 1. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivan Sekovanić
Dario Vidić
Izvođači predmeta Ivan Sekovanić
Dario Vidić

Uvod u programiranje

Program predmeta Uvod u programiranje

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Uvod u programiranje 1. obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivan Sekovanić
Izvođači predmeta Ivan Sekovanić

Komunikacijske vještine

Program predmeta komunikacijske vještine

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Komunikacijske vještine 1. obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
Nositelji predmeta Tatjana Badrov
Izvođači predmeta Tatjana Badrov

Tehnički engleski jezik 1

Program predmeta tehnički engleski jezik 1

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Tehnički engleski jezik 1 1. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivana Jurković
Izvođači predmeta Ivana Jurković

 

2. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Matematika 2

Program predmeta matematika 2

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Matematika 2 2. obvezni 7
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
45
S
0
Nositelji predmeta Ivana Marušić
Zoran Vrhovski
Izvođači predmeta Ivana Marušić
Vojislav Kranželić

Primjena matematičkih programskih alata

Program predmeta primjena matematičkih programskih alata

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Primjena matematičkih programskih alata 2. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
30
S
0
Nositelji predmeta Danijel Radočaj
Izvođači predmeta Danijel Radočaj

Uvod u računalne mreže

Program predmeta Uvod u računalne mreže

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Uvod u računalne mreže 2. Obvezan 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivan Sekovanić
Izvođači predmeta Ivan Sekovanić

Uvod u Linux

Program predmeta Uvod u Linux

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Uvod u Linux 2. Obvezan 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivan Sekovanić
Izvođači predmeta Ivan Sekovanić

Programski jezik C

Program predmeta Programski jezik C

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Programski jezik C 2. Obvezni 7
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Krunoslav Husak
Izvođači predmeta Krunoslav Husak

Tehnički engleski jezik 2

Program predmeta tehnički engleski jezik 2

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Tehnički engleski jezik 2 2. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivana Jurković
Izvođači predmeta Ivana Jurković

 

3. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Digitalna tehnika

Program predmeta Digitalna tehnika

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Digitalna tehnika 3. Obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
Nositelji predmeta Dario Vidić
Izvođači predmeta Dario Vidić
Goran Benkek

Objektno orijentirano programiranje

Program predmeta Objektno orijentirano programiranje

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Objektno orijentirano programiranje 3. Obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Krunoslav Husak
Izvođači predmeta Krunoslav Husak

Algoritmi i strukture podataka

Program predmeta Algoritmi i strukture podataka

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Algoritmi i strukture podataka 3. Obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ante Javor
Izvođači predmeta Ante Javor

Baze podataka

Program predmeta Baze podataka

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Baze podataka 3. Obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Tomislav Adamović

Web programiranje 1

Program predmeta Web programiranje 1

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Web programiranje 1 3. Obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Tomislav Adamović

Tehnički engleski jezik 3

Program predmeta tehnički engleski jezik 3

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Tehnički engleski jezik 3 3. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivana Jurković
Izvođači predmeta Ivana Jurković

4. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Mikroračunala

Program predmeta mikroračunala

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Mikroračunala 4. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Zoran Vrhovski
Izvođači predmeta Zoran Vrhovski
Goran Benkek

Programsko inženjerstvo

Program predmeta Programsko inženjerstvo

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Programsko inženjerstvo 4. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
0
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Tomislav Adamović

Operacijski sustavi

Program predmeta Operacijski sustavi

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Operacijski sustavi 4. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
0
Nositelji predmeta Dario Vidić
Izvođači predmeta Dario Vidić

Osnove programskog jezika JAVA

Program predmeta Osnove programskog jezika JAVA

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove programskog jezika JAVA 4. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Krešimir Markota

C# programiranje

Program predmeta C# programiranje

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
C# programiranje 4. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Krunoslav Husak
Izvođači predmeta Krunoslav Husak

Web programiranje 2

Program predmeta Web programiranje 2

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Web programiranje 2 4. Obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Tomislav Adamović

Tehnički engleski jezik 4

Program predmeta tehnički engleski jezik 4

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Tehnički engleski jezik 4 4. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivana Jurković
Izvođači predmeta Ivana Jurković

5. SEMESTAR

Obvezni predmeti

.NET programiranje

Program predmeta .NET programiranje

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
5. Obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
Nositelji predmeta Krunoslav Husak
Izvođači predmeta Krunoslav Husak

Razvoj računalnih igara

Program predmeta Razvoj računalnih igara

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Razvoj računalnih igara 5. Obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Tomislav Adamović

Programiranje mobilnih aplikacija

Program predmeta Programiranje mobilnih aplikacija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Programiranje mobilnih aplikacija 5 obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Krešimir Markota

Internet stvari

Program predmeta internet stvari

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
5. Obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
Nositelji predmeta Danijel Radočaj
Izvođači predmeta Danijel Radočaj

Stručna praksa 1

Program predmeta stručna praksa 1

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Stručna praksa 1 5. obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
80
S
10
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Tomislav Adamović

Izborni predmeti

Primjena blockchain tehnologije

Program predmeta Primjena blockchain tehnologije

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
5. Izborni 4
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
Nositelji predmeta Ivan Sekovanić
Izvođači predmeta Ivan Sekovanić

Osnove poduzetništva

Program predmeta Osnove poduzetništva

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove poduzetništva 5 izborni 4
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
Nositelji predmeta Adela Zobundžija
Adela Zobundžija

6. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Sigurnost računala i podataka

Program predmeta Sigurnost računala i podataka

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Sigurnost računala i podataka 6. obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Dario Vidić
Izvođači predmeta Dario Vidić

Stručna praksa 2

Program predmeta Stručna praksa 2

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Stručna praksa 2 6. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
140
S
10
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Tomislav Adamović

Završni rad

Program predmeta Završni rad

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Završni rad 6. obvezni 11
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
0
S
150

Izborni predmeti

Računarski i robotski vid

Program predmeta računarski i robotski vid

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
6. 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
Nositelji predmeta Ante Javor
Izvođači predmeta Ante Javor

Uvod u umjetnu inteligenciju

Program predmeta Uvod u umjetnu inteligenciju

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
6. izborni 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
0
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Krešimir Markota

Poslovno planiranje

Program predmeta Poslovno planiranje

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Poslovno planiranje 6 izborni 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
Nositelji predmeta Adela Zobundžija
Izvođači predmeta Adela Zobundžija