Računarstvo

Naziv studija: Računarstvo

Nositelj i izvođač studija: Veleučilište u Bjelovaru

Tip studija: Stručni studij

Razina studija:  Preddiplomski stručni studij

Trajanje studija: 3 godine (VI semestara)

Ukupan broj ECTS bodova: 180

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva

Nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Računarstvo student će moći / znati:

 • pisano i usmeno komunicirati u svakodnevnoj i poslovnoj komunikaciji
 • predstavljati informacije, ideje, prepoznavati i rješavati probleme, pregovarati u poslovnoj komunikaciji
 • koristiti multimedijske tehnologije za pronalaženje, primanje, pohranjivanje, proizvodnju, predstavljanje i razmjenu informacija
 • koristiti engleski jezik u literaturi te svakodnevnoj i stručnoj komunikaciji
 • primijeniti znanja matematike na inženjerske probleme
 • poznavati osnove poslovanja poduzeća uključujući planiranje, organizaciju i upravljanje
 • prilagoditi se radu u grupi i timu u različitom, promjenjivom okruženju
 • prepoznati važnosti tjelesne aktivnosti i utjecaja na antropološka obilježja
 • primijeniti društvene i etičke odgovornosti u profesionalnom radu

Specifični (stručni) ishodi učenja

Nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Računarstvo student će moći / znati:

 • primijeniti temeljna načela i metoda računalne znanosti na različita područja primjene
 • primijeniti temeljne matematičke i znanstvene spoznaje u prepoznavanju, rješavanju i testiranju različitih računalnih problema
 • dizajnirati, izraditi i testirati računalne programe te izraditi prateću dokumentaciju za rješavanje računalnih problema
 • analizirati i usporediti alternativna rješenja za računalne probleme
 • izraditi i primijeniti programska rješenja koja zadovoljavaju specifične zahtjeve korisnika
 • primijeniti napredne algoritamske i matematičko koncepte na dizajn i analizu softvera uz uvažavanje pravnih i sigurnosnih pitanja te odgovornosti  računalnog sustava
 • integrirati računala s programskom podrškom u procesu prikupljanja podataka, mjerenja i prikaz podataka na računalu
 • izraditi i primijeniti programska rješenja koja zadovoljavaju specifične zahtjeve poslovnog sektora

Završetkom predloženog studija student će biti osposobljen za sljedeće poslove:

 • Izrada računalnih aplikacija za osobna računala i web
 • Izrada aplikacija za ugradbena računala i industrijske sustave
 • Izrada aplikacija za mobilne uređaje
 • Projektiranje, programiranje i održavanje računalnih baza podataka
 • Upravljanje informacijskim sustavom i planiranje njegova razvoja
 • Izrada poslovnih informacijskih sustava i sustava podrške poslovnom odlučivanju uz razumijevanje funkcionalnih zahtjeva
 • Upravljanje i održavanje mrežne infrastrukture
 • Podrška korisnicima prilikom implementacije i korištenja IT aplikacija

1. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Matematika 1

Program predmeta matematika 1

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Matematika 1 1. obvezni 7
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
45
S
0
Nositelji predmeta Ivana Marušić
Izvođači predmeta Ivana Marušić

Osnove inženjerskih proračuna

Program predmeta osnove inženjerskih proračuna

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove inženjerskih proračuna 1. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivana Marušić
Izvođači predmeta Ivana Marušić

Osnove elektrotehnike

Program predmeta Osnove elektrotehnike

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove elektrotehnike 1. obvezni 7
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
45
S
0
Nositelji predmeta Elizabeth Hedl
Izvođači predmeta Elizabeth Hedl

IT i primjena

Program predmeta IT i primjena

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
IT i primjena 1. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivan Sekovanić
Dario Vidić
Izvođači predmeta Ivan Sekovanić
Dario Vidić

Uvod u programiranje

Program predmeta Uvod u programiranje

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Uvod u programiranje 1. Obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivan Sekovanić
Izvođači predmeta Ivan Sekovanić

Komunikacijske vještine

Program predmeta komunikacijske vještine

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Komunikacijske vještine 1. Obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
Nositelji predmeta Tatjana Badrov
Izvođači predmeta Tatjana Badrov

Tehnički engleski jezik 1

Program predmeta tehnički engleski jezik 1

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Tehnički engleski jezik 1 1. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivana Jurković
Izvođači predmeta Ivana Jurković

Tjelesna i zdravstvena kultura 1

Program predmeta tjelesna i zdravstvena kultura 1

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1. obvezni 0
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
30
S
0
Nositelji predmeta Damir Lauš
Izvođači predmeta Damir Lauš

2. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Matematika 2

Program predmeta matematika 2

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Matematika 2 2. obvezni 7
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
45
S
0
Nositelji predmeta Ivana Marušić
Izvođači predmeta Ivana Marušić

Primjena matematičkih programskih alata

Program predmeta primjena matematičkih programskih alata

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Primjena matematičkih programskih alata 2. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
30
S
0
Nositelji predmeta Zoran Vrhovski
Izvođači predmeta Danijel Radočaj

Uvod u računalne mreže

Program predmeta Uvod u računalne mreže

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Uvod u računalne mreže 2. Obvezan 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivan Sekovanić
Izvođači predmeta Ivan Sekovanić

Uvod u Linux

Program predmeta Uvod u Linux

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Uvod u Linux 2. Obvezan 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivan Sekovanić
Izvođači predmeta Ivan Sekovanić

Programski jezik C

Program predmeta Programski jezik C

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Programski jezik C 2. Obvezni 7
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Krunoslav Husak
Izvođači predmeta Krunoslav Husak

Tehnički engleski jezik 2

Program predmeta tehnički engleski jezik 2

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Tehnički engleski jezik 2 2. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivana Jurković
Izvođači predmeta Ivana Jurković

Tjelesna i zdravstvena kultura 2

Program predmeta tjelesna i zdravstvena kultura 2

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2. obvezni 0
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
30
S
0
Nositelji predmeta Damir Lauš
Izvođači predmeta Damir Lauš

3. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Digitalna tehnika

Program predmeta Digitalna tehnika

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Digitalna tehnika 3. Obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
Nositelji predmeta Dario Vidić
Izvođači predmeta Dario Vidić
Goran Benkek

Objektno orijentirano programiranje

Program predmeta Objektno orijentirano programiranje

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Objektno orijentirano programiranje 3. Obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Krunoslav Husak
Izvođači predmeta Krunoslav Husak

Algoritmi i strukture podataka

Program predmeta Algoritmi i strukture podataka

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Algoritmi i strukture podataka 3. Obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ante Javor
Izvođači predmeta Ante Javor

Baze podataka

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Baze podataka 3. Obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Tomislav Adamović

Web programiranje 1

Program predmeta Web programiranje 1

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Web programiranje 1 3. Obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Tomislav Adamović

Tehnički engleski jezik 3

Program predmeta tehnički engleski jezik 3

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Tehnički engleski jezik 3 3. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivana Jurković
Izvođači predmeta Ivana Jurković

4. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Mikroračunala

Program predmeta mikroračunala

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Mikroračunala 4. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Zoran Vrhovski
Izvođači predmeta Zoran Vrhovski
Goran Benkek

Programsko inženjerstvo

Program predmeta Programsko inženjerstvo

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Programsko inženjerstvo 4. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
0
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Tomislav Adamović

Operacijski sustavi

Program predmeta Operacijski sustavi

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Operacijski sustavi 4. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
0
Nositelji predmeta Dario Vidić
Izvođači predmeta Dario Vidić

Osnove programskog jezika JAVA

Program predmeta Osnove programskog jezika JAVA

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove programskog jezika JAVA 4. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Krešimir Markota

C# programiranje

Program predmeta C# programiranje

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
C# programiranje 4. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Krunoslav Husak
Izvođači predmeta Krunoslav Husak

Web programiranje 2

Program predmeta Web programiranje 2

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Web programiranje 2 4. Obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Tomislav Adamović

Tehnički engleski jezik 4

Program predmeta tehnički engleski jezik 4

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Tehnički engleski jezik 3 4. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ivana Jurković
Izvođači predmeta Ivana Jurković

5. SEMESTAR

Obvezni predmeti

.NET programiranje

Program predmeta .NET programiranje

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
5. Obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
Nositelji predmeta Krunoslav Husak
Izvođači predmeta Krunoslav Husak

Razvoj računalnih igara

Program predmeta Razvoj računalnih igara

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Razvoj računalnih igara 5. Obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
Nositelji predmeta Ante Javor
Izvođači predmeta Ante Javor

Programiranje mobilnih aplikacija

Program predmeta Programiranje mobilnih aplikacija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Programiranje mobilnih aplikacija 5 obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Ante Javor
Izvođači predmeta Krešimir Markota

Internet stvari

Program predmeta internet stvari

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
5. Obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
Nositelji predmeta Krunoslav Husak
Izvođači predmeta Danijel Radočaj

Stručna praksa 1

Program predmeta stručna praksa 1

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Stručna praksa 1 5. obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
80
S
10
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Tomislav Adamović

Izborni predmeti

Primjena blockchain tehnologije

Program predmeta Primjena blockchain tehnologije

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
5. Izborni 4
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
Nositelji predmeta Ivan Sekovanić
Izvođači predmeta Ivan Sekovanić

Osnove poduzetništva

Program predmeta Osnove poduzetništva

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove poduzetništva 5 izborni 4
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
Nositelji predmeta Ivan Sekovanić
Ivan Sekovanić

6. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Sigurnost računala i podataka

Program predmeta Sigurnost računala i podataka

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Sigurnost računala i podataka 6. obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
30
S
0
Nositelji predmeta Dario Vidić
Izvođači predmeta Dario Vidić

Stručna praksa 2

Program predmeta Stručna praksa 2

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Stručna praksa 2 6. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
140
S
10
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Tomislav Adamović

Završni rad

Program predmeta Završni rad

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Završni rad 6. obvezni 11
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
0
S
150

Izborni predmeti

Računarski i robotski vid

Program predmeta računarski i robotski vid

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
6. 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
Nositelji predmeta Ante Javor
Izvođači predmeta Ante Javor

Uvod u umjetnu inteligenciju

Program predmeta Uvod u umjetnu inteligenciju

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
6. izborni 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
0
Nositelji predmeta Tomislav Adamović
Izvođači predmeta Krešimir Markota

Poslovno planiranje

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Poslovno planiranje 6 izborni 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
Nositelji predmeta Adela Zobundžija
Izvođači predmeta Adela Zobundžija