Radničko vijeće Veleučilišta u Bjelovaru

Na sjednici Izbornog odbora održanoj dana 25. ožujka 2022. godine utvrđeno je kako su izbori za Radničko vijeće održani u skladu sa Zakonom, a sukladno članku 146. Zakona o radu za člana Radničkog vijeća izabran je Krunoslav Husak, dipl. ing. rač. 
Krunoslav Husak, dipl. ing. rač.  je izabran na razdoblje  do 24. ožujka 2026. godine.
Za zamjenika je izabrana Ksenija Eljuga, mag. med. techn.