Radničko vijeće Visoke tehničke škole u Bjelovaru

Na sjednici Izbornog odbora održanoj dana 26. ožujka 2014. godine utvrđeno je kako su izbori za Radničko vijeće održani u skladu sa Zakonom, a sukladno članku 146. Zakona o radu za člana Radničkog vijeća izabrana je mr. sc. Tatjana Badrov.

Mr. sc. Tatjana Badrov je izabrana na razdoblje od 26. ožujka 2014. godine od 25. ožujka 2018. godine.