Radničko vijeće Veleučilišta u Bjelovaru

Na sjednici Izbornog odbora održanoj dana 26. ožujka 2018. godine utvrđeno je kako su izbori za Radničko vijeće održani u skladu sa Zakonom, a sukladno članku 146. Zakona o radu za člana Radničkog vijeća izabran je mr. sc. Stjepan Golubić.

Mr. sc. Stjepan Golubić je izabran na razdoblje od 26. ožujka 2018. godine od 25. ožujka 2022. godine.

Za zamjenika je izabrana Ksenija Eljuga, dipl. med. techn.