Radničko vijeće Veleučilišta u Bjelovaru

Na sjednici Izbornog odbora održanoj dana 26. ožujka 2018. godine utvrđeno je kako su izbori za Radničko vijeće održani u skladu sa Zakonom, a sukladno članku 146. Zakona o radu za člana Radničkog vijeća izabran je dr. sc. Stjepan Golubić.

Dr. sc. Stjepan Golubić je izabran na razdoblje od 26. ožujka 2018. godine od 25. ožujka 2022. godine.

Za zamjenika je izabrana Ksenija Eljuga, dipl. med. techn.

S obzirom da je dr.sc. Stjepanu Golubiću prestao radni odnos zaključno sa 6. listopadom 2021. godine zbog odlaska u mirovinu, Ksenija Eljuga, mag. med. techn. preuzima obvezu člana Radničkog vijeća do isteka mandata, odnosno do 25. ožujka 2022. godine.