Regulations of the Technical College in Bjelovar

  Download document

Rules of Study of the Bjelovar University of Applied Sciences   (763.83 KB)
Pravilnik o ocjenjivanju studenata vub novi   (2.71 MB)
Pravilnik o anketiranju studenata i postupanju nakon obrade rezultata   (1.83 MB)
VUB - Zamolba za prelazak i priznavanje ispita   (78.69 KB)
VUB - Zamolba za priznavanje ispita   (81.13 KB)
VUB - Suglasnost za objavljivanje završnog rada u repozitoriju   (12.72 KB)
Upute za izradu završnog rada - stručni studij Mehatronike   (204.33 KB)
Upute za izradu završnog rada - stručni studij Sestrinstva   (213.25 KB)
VUB - Zahtjev za imenovanje mentora i teme   (119 KB)
VUB - obrazac ZR - 001   (80.5 KB)
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustrojstvu radnih mjesta Veleučilišta u Bjelovaru   (81.61 KB)
VUB - Zahtjev za posudbu dokumenata iz dosjea zaposlenika   (39.48 KB)
VUB - Zahtjev za posudbu dokumenata iz dosjea studenta   (29.88 KB)
Pravilnik o radu Veleučilišta u Bjelovaru   (450.91 KB)
Pravilnik o nagrađivanju i izvrsnosti nastavnika i suradnika Veleučilišta u Bjelovaru   (250.16 KB)
Pravilnik o sadržaju i obliku diploma, dopunskih isprava o studiju i potvrda o završetku studijskog programa   (280.46 KB)
Pravilnik o radu knjižnice Veleučilišta u Bjelovaru   (321.45 KB)
Etički kodeks Veleučilišta u Bjelovaru   (473.71 KB)
Kodeks ponašanja i odijevanja u vrijeme provođenja kliničke prakse na preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva   (222.59 KB)
VUB - Obavijest za ispitanika i informirani pristanak   (20.28 KB)
Pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave roba i usluga   (1.71 MB)
Politika zaštite osobnih podataka na Veleučilištu u Bjelovaru   (478.29 KB)
Poslovnik o radu jedinice za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Bjelovaru   (266.39 KB)
Pravilnik o dodjeli AAI@EduHR elektroničkog identiteta na Veleučilištu u Bjelovaru   (103.26 KB)
Pravilnik o razredbenom postupku   (334.96 KB)
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika Veleučilišta u Bjelovaru   (405.07 KB)
Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete Veleučilišta u Bjelovaru   (246.43 KB)
Pravilnik o postupku izmjena i dopuna, vrednovanja te periodične revizije studijskih programa Veleučilišta u Bjelovaru   (487.64 KB)
Pravilnik o stručnoj praksi Veleučilišta u Bjelovaru   (357.37 KB)
Pravilnik o dodjeli dekanove nagrade   (731.83 KB)