Regulations of the Technical College in Bjelovar

  Download document

VUB_Pravilnik o studiranju   (448.32 KB)
VUB_Pravilnik o ocjenjivanju studenata   (269.06 KB)
VUB_Pravilnik o medunarodnoj mobilnosti   (373.42 KB)
VUB_Pravilnik o posebnim uvjetima studiranja kategoriziranih sportasa   (124.07 KB)
VUB_Pravilnik o priznavanju ispita   (265.84 KB)
VUB_Zamolba za prelazak i priznavanje ispita   (78.69 KB)
VUB_Zamolba za priznavanje   (81.13 KB)
VUB_Pravilnik o zavrsnom radu   (268.62 KB)
VUB_Suglasnost za objavljivanje zavrsnog rada u repozitoriju   (12.72 KB)
VUB_Upute za izradu zavrsnog rada mehatronika   (204.33 KB)
VUB_Upute za izradu zavrsnog rada sestrinstvo   (213.25 KB)
VUB_Zahtjev za imenovanje mentora i teme   (119 KB)
VUB_Zr - 001   (80.5 KB)
VUB_Pravilnik o izdavackoj djelatnosti   (333.39 KB)
VUB_Prilozi - izdavacka djelatnost   (501.1 KB)
VUB_Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i ustrojstvu radnih mjesta   (447.29 KB)
Odluka izmjene i dopune pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustrojstvu radnih mjesta   (81.61 KB)
VUB_Pravilnik o sadrzaju personalnih dosjea   (248.84 KB)
VUB_Zahtjev za posudbu dokumenata zaposlenici   (39.48 KB)
VUB_Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja osobnih dosjea studenata   (275.21 KB)
Zahtjev za posudbu dokumenata iz dosjea studenta   (29.88 KB)
VUB_Pravilnik o radu   (450.91 KB)
VUB_Pravilnik o nagradivanju i izvrsnosti nastavnika i suradnika   (250.16 KB)
VUB_Pravilnik o sadrzaju i obiku diploma, dop. isp. o st. i pot. o zav. stud. prog.   (280.46 KB)
VUB_Pravilnik o radu knjiznice   (321.45 KB)
VUB_Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata   (301.4 KB)
VUB_Eticki kodeks   (473.71 KB)
VUB_Kodeks ponasanja i odijevanja   (222.59 KB)
VUB_Obavijest za pacijenta i informirani pristanak   (20.28 KB)
VUB_Pravilnik o zastiti na radu   (392.32 KB)