30. 09. 2016.

Raspored nastave za 4. semestar stručnog studija Sestrinstva 2019./2020.

Sve informacije o virtualnim dvoranama i upute vezane uz provođenje ONLINE nastave su na stranici: https://vub.hr/aktualno/studij/upute-za-provodenje-online-nastave.

NAPOMENA 1: NAKON OTVARANJA PDF DOKUMENTA RASPOREDA, PREPORUČUJE SE KLIKNUTI NA GUMB ZA OSVJEŽIVANJE STRANICE WEB PREGLEDNIKA KAKO BI SE ZASIGURNO VIDJELA AŽURIRANA A NE PRETHODNA VERZIJA RASPOREDA.
NAPOMENA 2: PREPORUČUJE SE POGLEDATI RASPORED I UOČI NASTAVE ILI NEKOLIKO DANA PRIJE NASTAVE, ZBOG MOGUĆEG AŽURIRANJA RASPOREDA ZA MANJE PREINAKE ZA KOJE NIJE POTREBNO DAVATI OBAVIJESTI, KAO ŠTO SU PROMJENE PREDAVAONICA, ILI MANJE PROMJENE POČETKA ILI ZAVRŠETKA NASTAVE KOJE SU VEĆ NAČINJENE U RASPOREDU TJEDNIMA PRIJE SAME NASTAVE.

2_godina_redovni.pdf

2_godina_izvanredni.pdf

Preuzmite dokument:

  2 godina izvanredni   (53.48 KB)
  2 godina redovni   (63.29 KB)