Skip to main content
search

Specijalističko usavršavanje prvostupnika i magistara sestrinstva iz hitne medicine

U ponedjeljak 19. lipnja 2023. godine Veleučilište u Bjelovaru, Opća bolnica “Anđelko Visić” u Bjelovaru i Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije kreću s provedbom specijalističkog usavršavanja prvostupnika i magistara sestrinstva iz hitne medicine, jedinstvenim projektom na razini cijele države. 🌟 Polaznici će imati priliku stjecati znanja i vještine specifične za hitnu medicinu, a pružit će im se sveobuhvatno obrazovanje u skladu s najnovijim smjernicama, protokolima i najboljom praksom u području hitne skrbi. 📚💪 Polaznicima i predavačima želimo uspješan početak specijalističkog usavršavanja! 🎉 Veleučilište je još jednom pokazalo da može brzo odgovoriti na potrebe tržišta rada! 👏👩‍⚕️

#vub #sestrinstvo #hitnamedicina #specijalizacija #usavrsavanje

Close Menu