Skip to main content
search

Stručna edukacija iz područja mikroupravljača

Naš prodekan za nastavu i studente Zoran Vrhovski održao je stručnu edukaciju za nastavnike Obrtničke škole Koprivnica i Strukovne škole Đurđevac iz područja mikroupravljača u trajanju od 30 sati. Edukacija je provedena u sklopu projekta Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu na kojem je naše Veleučilište partner.

Close Menu