Stručna praksa na stručnom prijediplomskom studiju Mehatronika

Stručna praksa sastavni je dio programa stručnih prijediplomskih studija na Veleučilištu u Bjelovaru i organizirana je izvan Veleučilišta u suradnji s tržištem rada. Pravilnikom o stručnoj praksi uređuju se organizacija stručne prakse, studentske obveze, sadržaj stručne prakse, mentorstvo, voditeljstvo, koordiniranje i druga pitanja u vezi s obavljanjem stručne prakse studenata Veleučilišta u Bjelovaru.

Na stručnom prijediplomskom studiju Mehatronika studenti obavljaju stručnu praksu u sklopu predmeta Stručna praksa 1 u trajanju od 80 sati i Stručna praksa 2 u trajanju od 140 sati. Planiranje, organizaciju i druge poslove oko izvođenja stručne prakse za prijediplomski stručni studij Mehatronika provodi voditelj stručne prakse Danijel Radočaj, pred. Studenti stručnog prijediplomskog studija Mehatronika obavljaju stručnu praksu u pravnim subjektima koji u sklopu svoje temeljne djelatnosti obavljaju stručne poslove koji su u skladu sa studijskim usmjerenjem studenta. Stručnu praksu student može obaviti u pravnom subjektu s kojim Veleučilište u Bjelovaru ima potpisan Sporazum o suradnji ili može sam predložiti pravni subjekt u kojem će obavljati stručnu praksu, uz suglasnost voditelja stručne prakse. Studenti su dosad stručnu praksu obavljali u sljedećim pravnim subjektima:

 • Thermia d.o.o., Donji Miholjac
 • Elektrotehnika, Križevci
 • Petrokov, d.o.o. Zagreb
 • Magma d.o.o., Požega
 • Končar metalne konstrukcije, Zagreb
 • Vidaco d.o.o., Podgorje Bistričko
 • HSTec d.d., Zadar
 • Plamen d.o.o., Požega
 • Strojrem d.o.o., Križevci
 • Hilding Anders d.o.o., Križevci
 • Petrokemija, Kutina
 • Balboa d.o.o., Zagreb
 • Work-ing d.o.o., Trnovec Bartolovečki
 • RS metali d.o.o., Virovitica
 • Belupo d.d., Koprivnica
 • Komet d.o.o., Prelog
 • MPD d.d., Daruvar
 • Viro d.d., Virovitica
 • Studenac d.o.o., Lipik
 • Crosco naftni servisi d.o.o., Ivanić Grad
 • Oniks d.o.o., G. Draganac

 

Dokumenti vezani uz Stručnu praksu nalaze se u nastavku, a obavijesti o provođenju stručne prakse možete pratiti na sustavu Merlin.

Preuzmite dokumente: