Stručna praksa sastavni je dio programa stručnih prijediplomskih studija na Veleučilištu u Bjelovaru i organizirana je izvan Veleučilišta u suradnji s tržištem rada. Pravilnikom o stručnoj praksi uređuju se organizacija stručne prakse, studentske obveze, sadržaj stručne prakse, mentorstvo, voditeljstvo, koordiniranje i druga pitanja u vezi s obavljanjem stručne prakse studenata Veleučilišta u Bjelovaru.

Klinička nastava tijekom akademske godine i kliničke vježbe tijekom ljeta obvezni su i sastavni dio nastavnog procesa na stručnom prijediplomskom studiju Sestrinstvo. Planiranje, organizaciju i druge poslove oko izvođenja stručne prakse provode koordinatori stručne prakse koji u neposrednoj komunikaciji s mentorima u nastavnim bazama organiziraju, prate i nadziru urednost realizacije praktične nastave i ljetne prakse. Stručnu praksu studenti stručnog prijediplomskog studija Sestrinstvo mogu obaviti samo u nastavnoj bazi s kojom Veleučilište u Bjelovaru ima potpisan Ugovore o suradnji. Veleučilište u Bjelovaru ima ugovore sa sljedećim nastavnim bazama u kojima studenti odrađuju stručnu praksu:

 • Opća bolnica Bjelovar
 • Dom zdravlja Bjelovar
 • Zavod za javno zdravstvo Bjelovar,
 • Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije
 • Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bjelovar
 • Dom umirovljenika Bjelovar
 • Dom zdravlja Daruvar
 • Dom za starije i nemoćne osobe Vita Nova Bjelovar
 • KB Dubrava Zagreb
 • Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica
 • Opća bolnica Virovitica
 • KBC Zagreb
 • Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić” Sisak
 • Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača

Realizacija programa kliničke obuke tijekom nastave prati se i vrednuje Knjižicom praktične nastave koju potpisuju mentori nastavnih baza, a verificira predmetni nastavnik. Svrha Knjižice praktične nastave jest kontinuirano praćenje i vrednovanje ishoda učenja studenata tijekom praktičnog dijela nastavnog procesa koji se izvodi u nastavnim bazama. Izabrani mentori u nastavnim bazama pomažu studentima svojim stručnim znanjima i vještinama u realizaciji praktičnog dijela nastave, a svojim potpisom  potvrđuju realizaciju programa.

Obavijesti o provođenju stručne prakse možete pratiti na sustavu Merlin.