24. 06. 2019.

Matematika 1 i 2 - usmeni ispit

Uvid u pisane ispite održat će se 26.6.2019. u 13:15 h (Kabinet K1). 

Usmeni ispit održat će se 26.6.2019. u 13:30 h (Kabinet K1). 

  Obavijesti mehatronika - Sve