Opće informacije - Mehatronika

Opće informacije - Mehatronika

Naziv studija: Mehatronika

Nositelj i izvođač studija: Veleučilište u Bjelovaru

Tip studija: Stručni studij

Razina studija:  Preddiplomski stručni studij

Trajanje studija: 3 godine (VI semestara)

Ukupan broj ECTS bodova: 180

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka mehatronike

Kompetencije:  Preddiplomski stručni studij Mehatronika osposobljava studente za samostalan rad za niz zanimanja kod kojih je neophodno poznavanje strojarskih, elektrotehničkih i informatičkih  tehnologija. Osobe koje završe ovaj stručni studij steći će znanja, vještine i sposobnosti koje će im omogućiti zapošljavanje u izuzetno širokom segmentu tržišta.

Opće kompetencije:

 • Primjena matematičkih i fizikalnih zakonitosti na inženjerske probleme.
 • Korištenje stranog jezika u stručnoj literaturi te svakodnevnoj i stručnoj komunikaciji.
 • Primjena načela poslovne komunikacije u okviru struke: prepoznavanje potreba klijenata, predstavljanje informacija, ideja, problema i rješenja stručnoj i nestručnoj publici.
 • Otvorenost za stjecanje novih znanja, vještina, sposobnosti i odgovornosti.
 • Prilagodljivost  radu u projektnim timovima.
 • Identifikacija, modeliranje i rješavanje inženjerskih problema.
 • Usklađivanje inženjerskih aktivnosti s potrebama korisnika proizvoda i usluge.
 • Fleksibilnost i prilagodljivost u iznalaženju tehničkih rješenja uz poštivanje temeljnih etičkih načela, pravnih normi i pravila struke.
 • Korištenje tehnika, vještina i suvremenih alata neophodnih za inženjersku praksu.
 • Kritičko vrednovanje stručnih činjenica, pojmova, postupaka, principa i teorija u području mehatronike.
   

Stručne kompetencije:

 • Prepoznavanje i predlaganje adekvatnih vrsta materijala i postupaka strojne obrade kod izrade mehatroničkih sustava.
 • Dimenzioniranje i odabir standardiziranih elemenata precizne mehanike, strojnih elemenata i sklopova u postupku izrade različitih mehanizama.
 • Konstruiranje strojnih elemenata, sklopova i mehanizama u skladu sa zakonitostima čvrstoće i deformacija, kinematike i dinamike.
 • Upravljanje uređajima, sklopovima, mehanizmima i strojevima u procesu transporta čvrstih materijala i u procesu distribucije plinovitih i tekućih medija.
 • Poznavanje principa rada elektroničkih i elektromehaničkih pretvarača.
 • Analiza ponašanja mehatroničkih sustava modeliranjem i simuliranjem.
 • Projektiranje elektroničkih uređaja s mikroračunalima i izrada programskih rješenja mikroračunala.
 • Izrada 2D tehničke dokumentacije i konstruiranje 3D modela mehatroničkih sustava.
 • Proračunavanje parametara regulatora za regulaciju različitih tehničkih procesa.
 • Projektiranje i primjena hidrauličkih i pneumatskih sustava u mehatronici.
 • Programiranje programirljivih logičkih kontrolera pomoću aktualnih platformi i programskih jezika.
 • Odabir i povezivanje senzora, aktuatora, mikroračunala, programirljivih logičkih kontrolera i popratne opreme za automatizaciju proizvodnih procesa.
 • Poznavanje načela sustava osiguranja kvalitete u mehatronici.
 • Programiranje CNC strojeva, CAD/CAM sustava i upravljanje fleksibilnim obradnim sustavima.
 • Programiranje, analiziranje, simuliranje i demonstriranje rada robota i planiranje trajektorije robotskih manipulatora.
 • Održavanje mehatroničkih sustava.
 • Integriranje računala s programskom podrškom u procesu prikupljanja podataka, mjerenja i prikaz podataka na računalu.
 • Poznavanje principa rada obnovljivih izvora energije.
 • Prepoznavanje i rješavanje problema u proizvodnom procesu povezanih s mehatroničkim elementima, sklopovima ili uređajima.
 • Planiranje, praćenje i kontroliranje proizvodnje elemenata mehatroničkih sustava.