Ispitni rokovi 1. godina

KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
1. SEMESTAR
Matematika 1 27.08.2019. 16:00 sati 6, A.B.Šimića 1 10.09.2019. 16:00 sati 6, A.B.Šimića 1
Osnove inženjerskih proračuna 27.08.2019. 16:00 sati 6, A.B.Šimića 1 10.09.2019. 16:00 sati 6, A.B.Šimića 1
Osnove elektrotehnike 03.09.2019. 16:00 sati 6, A.B.Šimića 1 17.09.2019. 16:00 sati 6, A.B.Šimića 1
Osnove elektrotehnike i elektronike 03.09.2019. 16:00 sati 6, A.B.Šimića 1 17.09.2019. 16:00 sati 6, A.B.Šimića 1
IT i primjena 26.08.2019. 17:00 sati 7, A.B.Šimića 1 09.09.2019. 15:30 sati 7, A.B.Šimića 1
Uvod u programiranje 28.08.2019. 16:00 sati 5, A.B.Šimića 1 11.09.2019. 16:00 sati 5, A.B.Šimića 1
Komunikacijske vještine 03.09.2019. 15:00 sati vijećnica, Trg E. Kvaternika 4 17.09.2019. 15:00 sati vijećnica, Trg E. Kvaternika 4
Tehnički engleski jezik 1 06.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1 20.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1
2. SEMESTAR
Matematika 2 27.08.2019. 16:00 sati 6, A.B.Šimića 1 10.09.2019. 16:00 sati 6, A.B.Šimića 1
Primjena matematičkih programski alata 30.08.2019. 16:00 sati 5, A.B.Šimića 1 13.09.2019. 16:00 sati 5, A.B.Šimića 1
Elektroničke komponente i sklopovi 03.09.2019. 16:00 sati 6, A.B.Šimića 1 17.09.2019. 16:00 sati 6, A.B.Šimića 1
Uvod u računalne mreže 02.09.2019. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1 16.09.2019. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Uvod u Linux 04.09.2019. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1 18.09.2019. 16:00 sati 1, A.B.Šimića 1
Programski jezik C 05.09.2019. 16:00 sati 5, A.B.Šimića 1 19.09.2019. 16:00 sati 5, A.B.Šimića 1
Tehnički engleski jezik 2 06.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1 20.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1
  Ispitni rokovi - Računarstvo - Sve