Ispitni rokovi 1. godina

KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
1. SEMESTAR
Matematika 1 04.02.2020. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1 18.02.2020. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Osnove inženjerskih proračuna 04.02.2020. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1 18.02.2020. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Osnove elektrotehnike 10.02.2020. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1 24.02.2020. 16:00 sati 1, A.B.Šimića 1
Osnove elektrotehnike i elektronike 10.02.2020. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1 24.02.2020. 16:00 sati 1, A.B.Šimića 1
IT i primjena 03.02.2020. 15:15 sati 7, A.B.Šimića 1 17.02.2020. 15:15 sati 7, A.B.Šimića 1
Uvod u programiranje 05.02.2020. 16:45 sati 5, A.B.Šimića 1 19.02.2020. 15:15 sati 5, A.B.Šimića 1
Komunikacijske vještine 06.02.2020. 15:30 sati 3, A.B.Šimića 1 20.02.2020. 15:30 sati 3, A.B.Šimića 1
Tehnički engleski jezik 1 01.02.2020. 09:00 sati 6, A.B.Šimića 1 29.02.2020. 09:00 sati 6, A.B.Šimića 1
2. SEMESTAR
Matematika 2 04.02.2020. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1 18.02.2020. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Primjena matematičkih programskih alata 07.02.2020. 16:00 sati 5, A.B.Šimića 1 24.02.2020. 16:00 sati 5, A.B.Šimića 1
Elektroničke komponente i sklopovi 11.02.2020. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1 25.02.2020. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Uvod u računalne mreže 12.02.2020. 16:00 sati 7, A.B.Šimića 1 26.02.2020. 16:00 sati 8, A.B.Šimića 1
Uvod u Linux 10.02.2020. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1 24.02.2020. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Programski jezik C 11.02.2020. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1 25.02.2020. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Tehnički engleski jezik 2 01.02.2020. 09:00 sati 6, A.B.Šimića 1 29.02.2020. 09:00 sati 6, A.B.Šimića 1
  Ispitni rokovi - Računarstvo - Sve