Ispitni rokovi 2. godina

KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
3. SEMESTAR
Digitalna tehnika 05.02.2020. 16:45 sati 6, A.B.Šimića 1 19.02.2020. 15:15 sati 6, A.B.Šimića 1
Objektno orijentirano programiranje 13.02.2020. 16:00 sati 5, A.B.Šimića 1 27.02.2020. 16:00 sati 5, A.B.Šimića 1
Algoritmi i strukture podataka 06.02.2020. 16:00 sati 5, A.B.Šimića 1 20.02.2020. 16:00 sati 5, A.B.Šimića 1
Baze podataka 12.02.2020. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1 26.02.2020. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Web programiranje 1 10.02.2020. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1 24.02.2020. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Tehnički engleski 3 01.02.2020. 09:00 sati 6, A.B.Šimića 1 29.02.2020. 09:00 sati 6, A.B.Šimića 1
4. SEMESTAR
Mikroračunala 06.02.2020. 14:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4 20.02.2020. 14:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4
Programsko inženjerstvo 12.02.2020. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1 26.02.2020. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Operacijski sustavi 11.02.2020. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1 25.02.2020. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Osnove programskog jezika JAVA 05.02.2020. 16:00 sati 1, A.B.Šimića 1 19.02.2020. 16:00 sati 1, A.B.Šimića 1
C# programiranje 06.02.2020. 16:00 sati 5, A.B.Šimića 1 20.02.2020. 16:00 sati 5, A.B.Šimića 1
Web programiranje 2 10.02.2020. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1 24.02.2020. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Tehnički engleski 4 01.02.2020. 09:00 sati 6, A.B.Šimića 1 29.02.2020. 09:00 sati 6, A.B.Šimića 1
  Ispitni rokovi - Računarstvo - Sve