Ispitni rokovi 2. godina

KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
3. SEMESTAR
Digitalna tehnika 26.08.2019. 17:00 sati 7, A.B.Šimića 1 09.09.2019. 15:30 sati 7, A.B.Šimića 1
Objektno orijentirano programiranje 27.08.2019. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1 10.09.2019. 16:00 sati 1, A.B.Šimića 1
Algoritmi i strukture podataka 05.09.2019. 17:30 sati 4, A.B.Šimića 1 19.09.2019. 17:30 sati 4, A.B.Šimića 1
Baze podataka 04.09.2019. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1 18.09.2019. 16:00 sati 1, A.B.Šimića 1
Web programiranje 1 29.08.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1 12.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1
Tehnički engleski 3 06.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1 20.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1
4. SEMESTAR
Mikroračunala 02.09.2019. 14:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4 16.09.2019. 14:00 sati Laboratorij za elektroniku, mjerenja i procesna računala, Trg E. Kvaternika 4
Programsko inženjerstvo 04.09.2019. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1 18.09.2019. 16:00 sati 1, A.B.Šimića 1
Operacijski sustavi 05.09.2019. 17:30 sati 4, A.B.Šimića 1 19.09.2019. 17:30 sati 4, A.B.Šimića 1
Osnove programskog jezika JAVA 28.08.2019. 16:00 sati 6, A.B.Šimića 1 11.09.2019. 16:00 sati 6, A.B.Šimića 1
C# programiranje 03.09.2019. 16:00 sati 1, A.B.Šimića 1 17.09.2019. 16:00 sati 1, A.B.Šimića 1
Web programiranje 2 29.08.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1 12.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1
Tehnički engleski 4 06.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1 20.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1
  Ispitni rokovi - Računarstvo - Sve