Opće informacije - Računarstvo

Opće informacije - Računarstvo

Naziv studija: Računarstvo

Nositelj i izvođač studija: Veleučilište u Bjelovaru

Tip studija: Stručni studij

Razina studija:  Preddiplomski stručni studij

Trajanje studija: 3 godine (VI semestara)

Ukupan broj ECTS bodova: 180

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva

Opće kompetencije:

 • Sposobnost pisane i usmene komunikacije u svakodnevnoj i poslovnoj komunikaciji.
 • Predstavljanje informacija, ideja, prepoznavanje i rješavanje problema, pregovaranje u poslovnoj komunikaciji.
 • Korištenje multimedijske tehnologije za pronalaženje, primanje, pohranjivanje, proizvodnju, predstavljanje i razmjenu informacija.
 • Korištenje engleskog jezika u literaturi te svakodnevnoj i stručnoj komunikaciji.
 • Primjena znanja matematike na inženjerske probleme.
 • Poznavanje osnova poslovanja poduzeća uključujući planiranje, organizaciju i upravljanje.
 • Prilagodljivost radu u grupi i timu u različitom, promjenjivom okruženju.
 • Prepoznavanje važnosti tjelesneaktivnosti i utjecaja na antropološka obilježja.
 • Primjena društvene i etičke odgovornosti u profesionalnom radu.

Stručne kompetencije:

 • Primjena temeljnih načela i metoda računalne znanosti na različita područja primjene.
 • Primjena temeljnih matematičkih i znanstvenih spoznaja u prepoznavanju, rješavanju i testiranju različitih računalnih problema.
 • Dizajn, izrada i testiranje računalnih programa te izrada prateće dokumentacije za rješavanje računalnih problema.
 • Analiza i usporedba alternativnih rješenja za računalne probleme.
 • Izrada i primjena programskih rješenja koji zadovoljavaju specifične zahtjeve korisnika.
 • Primjena naprednih algoritamskih i matematičkih koncepata na dizajn i analizu softvera uz uvažavanje pravnih i sigurnosnih pitanja te odgovornosti  računalnog sustava.
 • Integriranje računala s programskom podrškom u procesu prikupljanja podataka, mjerenja i prikaz podataka na računalu.
 • Izrada i primjena programskih rješenja koja zadovoljavaju specifične zahtjeve poslovnog sektora.

Završetkom predloženog studija student će biti osposobljen za sljedeće poslove:

 • Izrada računalnih aplikacija za osobna računala i web.
 • Izrada aplikacija za ugradbena računala i industrijske sustave.
 • Izrada aplikacija za mobilne uređaje.
 • Projektiranje, programiranje i održavanje računalnih baza podataka.
 • Upravljanje informacijskim sustavom i planiranje njegova razvoja.
 • Izrada poslovnih informacijskih sustava i sustava podrške poslovnom odlučivanju uz razumijevanje funkcionalnih zahtjeva.
 • Upravljanje i održavanje mrežne infrastrukture.
 • Podrška korisnicima prilikom implementacije i korištenja IT aplikacija.