18. 01. 2020.

Stručna praksa na preddiplomskom stručnom studiju Računarstvo

Stručna praksa sastavni je dio programa preddiplomskih stručnih studija na Veleučilištu u Bjelovaru i organizirana je izvan Veleučilišta u suradnji s tržištem rada. Pravilnikom o stručnoj praksi uređuju se organizacija stručne prakse, studentske obveze, sadržaj stručne prakse, mentorstvo, voditeljstvo, koordiniranje i druga pitanja u vezi s obavljanjem stručne prakse studenata Veleučilišta u Bjelovaru. 

Na preddiplomskom stručnom studiju Računarstvo studenti obavljaju stručnu praksu u sklopu predmeta Stručna praksa 1 u trajanju od 80 sati i Stručna praksa 2 u trajanju od 140 sati. Planiranje, organizaciju i druge poslove oko izvođenja stručne prakse za preddiplomski stručni studij Računarstvo provodi voditelj stručne prakse Tomislav Adamović, pred. Studenti preddiplomskog stručnog studija Računarstvo obavljaju stručnu praksu u pravnim subjektima koji u sklopu svoje temeljne djelatnosti obavljaju stručne poslove koji su u skladu sa studijskim usmjerenjem studenta. Stručnu praksu student može obaviti u pravnom subjektu s kojim Veleučilište u Bjelovaru ima potpisan Sporazum o suradnji ili može sam predložiti pravni subjekt u kojem će obavljati stručnu praksu, uz suglasnost voditelja stručne prakse. Studenti su dosad stručnu praksu obavljali u sljedećim pravnim subjektima:

Dokumenti vezani uz Stručnu praksu nalaze se u nastavku, a obavijesti o provođenju stručne prakse možete pratiti na sustavu Merlin. 

  Preuzmite dokument

Strucna praksa 1 2 - prezentacija   (78.58 KB)
Uputnica strucna praksa   (77.21 KB)
Prijavni list strucna praksa   (76 KB)
Potvrda radnog iskustva   (33.81 KB)
Zamolba za priznavanje strucne prakse   (41.49 KB)
Dnevnik strucne prakse   (68.69 KB)