08. 07. 2018.

Elektroničke komponente i sklopovi - rezultati ispitnog roka 4.7.2018.

objavljeni su na stranicama kolegija.

Usmeni dio ispita biti će održan 9.7.2018. (ponedjeljak) u 16:30 u kabinetu za elektroniku.

  Obavijesti računarstvo - Sve