Sestrinstvo

Naziv studija: Sestrinstvo

Nositelj i izvođač studija: Veleučilište u Bjelovaru

Tip studija: Stručni studij

Razina studija: Stručni prijediplomski studij

Trajanje studija: 3 godine (VI semestara)

Ukupan broj ECTS bodova: 180

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) sestrinstva

 • primjenjivati načela  jedinstvene sestrinske skrbi poštujući individualnost štićenika, primjenjujući holistički pristup i partnerski odnos,
 • organizirati sestrinsku skrb za različite korisnike u različitim zdravstvenim i socijalnim ustanovama kao i u domovima korisnika i nadzirati njezino provođenje,
 • primijeniti proces sestrinske skrbi, tj. izvršiti procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postaviti ciljeve i odrediti prioritete, planirati i primijeniti adekvatne postupke te evaluirati i po potrebi modificirati plan njege,
 • voditi sestrinsku dokumentaciju i ocijeniti rezultate,
 • pratiti rast i razvoj čovjeka kroz sve životne cikluse i poduzimati aktivnosti koje doprinose unapređenju rasta i razvoja,
 • primjenjivati znanja i vještine koje doprinose održavanju dobrog zdravlja i zaštiti od bolesti pojedinca, obitelji i zajednice,
 • brinuti se za održavanje zdrave i sigurne okoline u kojoj korisnik boravi i spriječiti sve rizike,
 • pratiti zdravstveno stanje bolesnika i životno ugroženih osoba i intervenirati sukladno ovlastima,
 • sudjelovati u planiranju i provođenju dijagnostičkih i terapijskih zahvata koji su ordinirani i provode se pod nadzorom liječnika,
 • rukovoditi timom zdravstvene njege, organizirati i rukovoditi sestrinskom službom na svim razinama zdravstvene zaštite, sudjelovati  u zdravstvenom timu na svim razinama zdravstvene zaštite, kao i surađivati u multidisciplinarnom timu
 • primjenjivati i razvijati profesionalan odnos i odgovornost, ponašati se sukladno zakonskim, moralnim i etičkim normama,
 • doprinositi poboljšanju standarda sestrinske prakse,
 • primijeniti adekvatnu komunikaciju sa štićenicima, obiteljima, članovima tima i drugima na hrvatskom i stranom jeziku,
 • prepoznati vlastite potrebe i mogućnosti daljnjeg učenja, pratiti srodne znanosti i znanja primjenjivati u struci, pratiti istraživanja u sestrinstvu,
 • procijeniti potrebe za edukacijom i sudjelovati u obrazovanju i usavršavanju zdravstvenih djelatnika, pojedinaca, obitelji i šire zajednice uz primjenu adekvatnih načela i metoda poučavanja.

1. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Filozofija i etika u sestrinstvu

Program predmeta Filozofija i etika u sestrinstvu

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Filozofija i etika u sestrinstvu 1. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
0
S
15
Nositelji predmeta Goranka Rafaj
Izvođači predmeta Goranka Rafaj

Osnove medicinske kemije i biokemije

Program predmeta Osnove medicinske kemije i biokemije

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove medicinske kemije i biokemije 1. obvezni 1
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
5
S
5
Nositelji predmeta Rudolf Kiralj
Izvođači predmeta Rudolf Kiralj

Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

Program predmeta Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja 1. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
20
V
0
S
0
Nositelji predmeta Marko Slavica
Izvođači predmeta Marko Slavica

Anatomija

Program predmeta Anatomija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Anatomija 1. obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
20
S
0
Nositelji predmeta Ivan Krešimir Lukić
Izvođači predmeta Ivan Krešimir Lukić
Stjepan Grabovac
Boris Kirin
Vedran Omerhodžić

Fiziologija

Program predmeta Fiziologija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Fiziologija 1. obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
20
S
0
Nositelji predmeta Anita Lukić
Domagoj Gugić
Izvođači predmeta Anita Lukić
Domagoj Gugić

Mikrobiologija s parazitologijom

Program predmeta Mikrobiologija s parazitologijom

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Mikrobiologija s parazitologijom 1. obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
0
Nositelji predmeta  Zrinka Puharić
Tomislav Meštrović
Izvođači predmeta Zrinka Puharić
Tomislav Meštrović

Osnove zdravstvene njege

Program predmeta Osnove zdravstvene njege

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove zdravstvene njege 1 1. obvezni 10
Ukupna satnica predmeta
P
40
V
30
S
25
Nositelji predmeta Ksenija Eljuga
Marina Friščić
Daliborka Vukmanić
Izvođači predmeta Ksenija Eljuga
Marina Friščić
Daliborka Vukmanić

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Program predmeta Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo 1. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
0
S
0
Nositelji predmeta Josip Rajković
Izvođači predmeta

Izborni predmeti

Uvod u zdravstvenu njegu

Program predmeta Uvod u zdravstvenu njegu

 

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Uvod u zdravstvenu njegu 1. izborni 3
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
75
S
0
Nositelji predmeta Daliborka Vukmanić
Izvođači predmeta Daliborka Vukmanić

Engleski jezik 1

Program predmeta Engleski jezik 1

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Engleski jezik 1 1. izborni 1
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
0
S
15
Nositelji predmeta Ivana Jurković
Izvođači predmeta Ivana Jurković

2. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Informatika u zdravstvenoj njezi

Program predmeta Informatika u zdravstvenoj njezi

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Informatika u zdravstvenoj njezi 2. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
0
Nositelji predmeta Dario Vidić
Izvođači predmeta Dario Vidić

Komunikacijske vještine

Program predmeta Komunikacijske vještine

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Komunikacijske vještine 2. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
15
S
0
Nositelji predmeta Tatjana Badrov
Izvođači predmeta Tatjana Badrov

Farmakologija

Program predmeta Farmakologija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Farmakologija 2. obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
0
Nositelji predmeta Renata Ivanac Janković
Izvođači predmeta Renata Ivanac Janković

Proces zdravstvene njege

Program predmeta Proces zdravstvene njege

 

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Proces zdravstvene njege 2 2. obvezni 11
Ukupna satnica predmeta
P
50
V
30
S
30
Nositelji predmeta Đurđica Grabovac
Tamara Salaj
Sabina Bis
Izvođači predmeta  Đurđica Grabovac
Tamara Salaj
Sabina Bis

Dijetetika

Program predmeta Dijetetika

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Dijetetika 2. obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
15
Nositelji predmeta Zrinka Puharić
Aleksandra Žigić Forić
Izvođači predmeta Aleksandra Žigić Forić

Kliničke vježbe zdravstvene njege I

Program predmeta Kliničke vježbe zdravstvene njege I

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Kliničke vježbe zdravstvene njege I 2. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
150
S
0
Nositelji predmeta Đurđica Grabovac
Izvođači predmeta Đurđica Grabovac

Izborni predmeti

Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi

Program predmeta Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
2. izborni 3
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
75
S
0
Nositelji predmeta  Daliborka Vukmanić
Izvođači predmeta  Daliborka Vukmanić

Engleski jezik 2

Program predmeta Engleski jezik 2

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Engleski jezik 2 2. izborni 1
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
0
S
15
Nositelji predmeta Ivana Jurković
Izvođači predmeta Ivana Jurković

3. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Patofiziologija

Program predmeta Patofiziologija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Patofiziologija 3. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
0
S
0
Nositelji predmeta Ivan Šklebar
Izvođači predmeta Ivan Šklebar

Patologija

Program predmeta Patologija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Patologija 3. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
10
S
0
Nositelji predmeta Elizabeta Horvatić
Izvođači predmeta Elizabeta Horvatić

Ginekologija i porodništvo

Program predmeta Ginekologija i porodništvo

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Ginekologija i porodništvo 3. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
0
S
0
Nositelji predmeta Tibor Toth
Izvođači predmeta Tibor Toth

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Program predmeta zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta 3. obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
25
V
S
5
Nositelji predmeta Goranka Rafaj
Izvođači predmeta Goranka Rafaj

Interna medicina

Program predmeta Interna medicina

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Interna medicina 3. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
0
S
0
Nositelji predmeta Renata Ivanac Janković
Izvođači predmeta Renata Ivanac Janković

Infektologija

Program predmeta Infektologija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Infektologija 3. obvezni 1
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
0
S
0
Nositelji predmeta Tomislav Meštrović
Izvođači predmeta Tomislav Meštrović

Zdravstvena njega odraslih I/III

Program predmeta Zdravstvena njega odraslih I/III

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Zdravstvena njega odraslih I/III 3. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
75
S
10
Nositelji predmeta Daliborka Vukmanić
Izvođači predmeta Daliborka Vukmanić

Sociologija zdravlja

Program predmeta Sociologija zdravlja

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Sociologija zdravlja 3. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
0
S
15
Nositelji predmeta Sani Lukić
Izvođači predmeta Sani Lukić

Higijena i epidemiologija

Program predmeta Higijena i epidemiologija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Higijena i epidemiologija 3. obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
15
Nositelji predmeta Zrinka Puharić
Izvođači predmeta Zrinka Puharić
Zvonko Šibenik

Zdravstvena psihologija

Program predmeta Zdravstvena psihologija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Zdravstvena psihologija 3. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
0
Nositelji predmeta Marija Kudumija Slijepčević
Izvođači predmeta Marija Kudumija Slijepčević

Izborni predmeti

Mentalna higijena i osnove psihoterapije

Program predmeta Mentalna higijena i osnove psihoterapije

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Mentalna higijena i osnove psihoterapije 3. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
40
S
0
Nositelji predmeta Marija Kudumija Slijepčević
Izvođači predmeta Marija Kudumija Slijepčević

Kultura sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama

Program predmeta Kultura sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Kultura sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama 3. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
40
S
0
Nositelji predmeta Goranka Rafaj
Izvođači predmeta Goranka Rafaj

Uvod u hrvatski znakovni jezik

Program predmeta Uvod u hrvatski znakovni jezik

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Uvod u hrvatski znakovni jezik 3. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
40
S
0
Nositelji predmeta Živko Stojčić
Ivan Žganec
Izvođači predmeta Ivan Žganec

Hitni medicinski postupci u izvanbolničkim uvjetima

Program predmeta Hitni medicinski postupci u izvanbolničkim uvjetima

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Uvod u hrvatski znakovni jezik 3. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
50
S
0
Nositelji predmeta Goranka Rafaj
Izvođači predmeta Goranka Rafaj

Telemedicina i digitalno zdravstvo

Program predmeta Telemedicina i digitalno zdravstvo

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Uvod u hrvatski znakovni jezik 3. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
50
S
0
Nositelji predmeta Marko Slavica
Izvođači predmeta Marko Slavica

4. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Pedijatrija

Program predmeta Pedijatrija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Pedijatrija 4. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
0
S
0
Nositelji predmeta Marija Čatipović
Izvođači predmeta Marija Čatipović

Zdravstvena njega djeteta

Program predmeta Zdravstvena njega djeteta

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Zdravstvena njega djeteta 4. obvezni 7
Ukupna satnica predmeta
P
40
V
150
S
10
Nositelji predmeta Goranka Rafaj
Izvođači predmeta Goranka Rafaj

Neurologija

Program predmeta Neurologija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Neurologija 4. obvezni 1
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
0
S
0
Nositelji predmeta Duška Šklebar
Izvođači predmeta Duška Šklebar

Dermatologija

Program predmeta Dermatologija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Dermatologija 4. obvezni 1
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
0
S
0
Nositelji predmeta Sandra Marinović Kulišić
Izvođači predmeta Sandra Marinović Kulišić

Zdravstvena njega odraslih I/IV

Program predmeta Zdravstvena njega odraslih I-IV

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Zdravstvena njega odraslih I/IV 4. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
90
S
10
Nositelji predmeta Sabina Bis
Živko Stojčić
Izvođači predmeta Sabina Bis

Javno zdravstvo

Program predmeta Javno zdravstvo

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Javno zdravstvo 4. obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
Nositelji predmeta  Zrinka Puharić
Izvođači predmeta Zrinka Puharić

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

Program predmeta Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi 4. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
Nositelji predmeta Sabina Bis
Izvođači predmeta Sabina Bis

Kliničke vježbe zdravstvene njege II

Program predmeta Kliničke vježbe zdravstvene njege II

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Kliničke vježbe zdravstvene njege II 4. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
120
S
0
Nositelji predmeta  Daliborka Vukmanić
Izvođači predmeta  Daliborka Vukmanić

Izborni predmeti

Terapija boli

Program predmeta Terapija boli

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Terapija boli 4. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
50
S
0
Nositelji predmeta Sabina Bis, Živko Stojčić
Izvođači predmeta Sabina Bis, Živko Stojčić

Rehabilitacija u zdravstvenoj njezi

Program predmeta Rehabilitacija u zdravstvenoj njezi

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Rehabilitacija u zdravstvenoj njezi 4. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
40
S
0
Nositelji predmeta Sabina Bis
Izvođači predmeta Sabina Bis

Hrvatski znakovni jezik u sestrinstvu

Program predmeta Hrvatski znakovni jezik u sestrinstvu

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Hrvatski znakovni jezik u sestrinstvu 4. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
40
S
0
Nositelji predmeta Živko Stojčić
Izvođači predmeta Ivan Žganec

Zbrinjavanje rana

Program predmeta Zbrinjavanje rana

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Zbrinjavanje rana 5. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
10
S
0
Nositelji predmeta Marina Friščić
Izvođači predmeta  Marina Friščić

Sestra u neurološkoj dijagnostici

Program predmeta Sestra u neurološkoj dijagnostici

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Sestra u neurološkoj dijagnostici 4. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
10
S
0
Nositelji predmeta Živko Stojčić
Izvođači predmeta Živko Stojčić

5. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

Program predmeta Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje 5. obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
50
S
0
Nositelji predmeta Ivan Šklebar
Gordana Kesić Valpotić
Izvođači predmeta Ivan Šklebar
Gordana Kesić Valpotić

Kirurgija, traumatologija i ortopedija

Program predmeta Kirurgija, traumatologija i ortopedija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Kirurgija, traumatologija i ortopedija 5. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
0
S
0
Nositelji predmeta Boris Kirin
Branko Fila
Izvođači predmeta Boris Kirin
Branko Fila

Oftalmologija

Program predmeta Oftalmologija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Oftalmologija 5. obvezni 1
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
0
S
0
Nositelji predmeta Zrinka Puharić
Izvođači predmeta Zrinka Puharić

Otorinolaringologija

Program predmeta Otorinolaringologija

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Otorinolaringologija 5. obvezni 1
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
0
S
0
Nositelji predmeta Stjepan Grabovac
Izvođači predmeta Stjepan Grabovac

Psihijatrija i mentalno zdravlje

Program predmeta Psihijatrija i mentalno zdravlje

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Psihijatrija i mentalno zdravlje 5. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
0
S
0
Nositelji predmeta Marija Kudumija Slijepčević
Izvođači predmeta Marija Kudumija Slijepčević

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Program predmeta Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 1 5. obvezni 6
Ukupna satnica predmeta
P
25
V
S
5
Nositelji predmeta Tamara Salaj
Izvođači predmeta Tamara Salaj

Zdravstvena njega u kući

Program predmeta Zdravstvena njega u kući

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Zdravstvena njega u kući 5. obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
20
V
60
S
5
Nositelji predmeta Sabina Bis
Goranka Rafaj
Izvođači predmeta Sabina Bis
Goranka Rafaj

Zdravstvena njega starijih osoba

Program predmeta Zdravstvena njega starijih osoba

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Zdravstvena njega starijih osoba 5. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
75
S
15
Nositelji predmeta Tamara Salaj
Đurđica Grabovac
Izvođači predmeta Tamara Salaj

Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama

Program predmeta Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama 5. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
15
V
30
S
10
Nositelji predmeta Živko Stojčić
Sabina Bis
Izvođači predmeta Živko Stojčić

Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu

Program predmeta Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu 5. obvezni 4
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
55
S
15
Nositelji predmeta Rudolf Kiralj
Izvođači predmeta Rudolf Kiralj

Izborni predmeti

Tjelesna aktivnost i zdravlje

Program predmeta Tjelesna aktivnost i zdravlje

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Tjelesna aktivnost i zdravlje 5. 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
S
Nositelji predmeta Damir Lauš
Izvođači predmeta Damir Lauš

Umijeće estetske kirurgije

Program predmeta Umijeće estetske kirurgije

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Umijeće estetske kirurgije 5 izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
S
Nositelji predmeta Domagoj Eljuga
Izvođači predmeta Domagoj Eljuga

Temelji umjetne inteligencije u sestrinstvu

Program predmeta Temelji umjetne inteligencije u sestrinstvu

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
5 izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
0
S
0
Nositelji predmeta Ivan Krešimir Lukić
Izvođači predmeta Ivan Krešimir Lukić

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

Program predmeta Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
5 izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
0
S
0
Nositelji predmeta Tamara Salaj
Izvođači predmeta Tamara Salaj

6. SEMESTAR

Obvezni predmeti

Zdravstvena njega odraslih II

Program predmeta Zdravstvena njega odraslih II

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Zdravstvena njega odraslih II 6. obvezni 7
Ukupna satnica predmeta
P
40
V
S
10
Nositelji predmeta Tamara Salaj
Sabina Bis
Daliborka Vukmanić
Izvođači predmeta Tamara Salaj
Sabina Bis
Daliborka Vukmanić

Palijativna zdravstvena njega

Program predmeta Palijativna zdravstvena njega

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Palijativna zdravstvena njega 6. obvezni 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
40
S
5
Nositelji predmeta Đurđica Grabovac
Tamara Salaj
Izvođači predmeta Đurđica Grabovac

Zdravstvena njega u zajednici

Program predmeta zdravstvena njega u zajednici

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Zdravstvena njega u zajednici 6. obvezan 4
Ukupna satnica predmeta
P
25
V
S
Nositelji predmeta Daliborka Vukmanić

Goranka Rafaj

Izvođači predmeta Daliborka Vukmanić

Goranka Rafaj

Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja

Program predmeta Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja 6. obvezni 3
Ukupna satnica predmeta
P
30
V
15
S
15
Nositelji predmeta Tatjana Badrov
Ružica Mrkonjić
Izvođači predmeta Tatjana Badrov
Ružica Mrkonjić

Kliničke vježbe zdravstvene njege III

Program predmeta Kliničke vježbe zdravstvene njege III

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Kliničke vježbe zdravstvene njege III 6. obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
150
S
0
Nositelji predmeta Tamara Salaj
Izvođači predmeta Tamara Salaj

Završni rad

Program predmeta Završni rad

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Završni rad 6. Obvezni 5
Ukupna satnica predmeta
P
0
V
150
S
0

Izborni predmeti

Zdravstvena njega bolesnika sa stomama

Program predmeta Zdravstvena njega bolesnika sa stomama

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Zdravstvena njega bolesnika sa stomama 6. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
10
S
0
Nositelji predmeta Đurđica Grabovac
Izvođači predmeta Đurđica Grabovac

Zdravstvena njega ovisnika

Program predmeta Zdravstvena njega ovisnika

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Zdravstvena njega ovisnika 6. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
60
S
0
Nositelji predmeta Tamara Salaj
Zrinka Puharić
Marija Kudumija Slijepčević
Izvođači predmeta Tamara Salaj
Zrinka Puharić

Suvremene spoznaje o dojenju

Program predmeta Suvremene spoznaje o dojenju

Naziv predmeta Semestar Status predmeta ECTS
Suvremene spoznaje o dojenju 6. izborni 2
Ukupna satnica predmeta
P
10
V
50
S
0
Nositelji predmeta Marija Čatipović
Zrinka Puharić
Izvođači predmeta Marija Čatipović
Zrinka Puharić