Ispitni rokovi 1. godina

KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
1. SEMESTAR
Filozofija i etika u sestrinstvu 02.09.2019. 16:00 sati 2, A.B.Šimića 1 16.09.2019. 16:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Osnove medicinske kemije i biokemije 03.09.2019. 14:00 Grupa 1, 15:00 Grupa 2 3, A.B.Šimića 1 17.09.2019. 14:00 Grupa 1, 15:00 Grupa 2 3, A.B.Šimića 1
Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja 28.08.2019. 16:00 sati 2, A.B.Šimića 1 11.09.2019. 16:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Anatomija 04.09.2019. 19:00 sati 3, A.B.Šimića 1 21.09.2019. 09:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Fiziologija 31.08.2019. 11:00 sati 3, A.B.Šimića 1 18.09.2019. 17:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Mikrobiologija s parazitologijom 27.08.2019. 17:00 sati 8, A.B.Šimića 1 10.09.2019. 17:00 sati 8, A.B.Šimića 1
Osnove zdravstvene njege 1 26.08.2019. 15:00 sati 3, A.B.Šimića 1 09.09.2019. 15:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Proces zdravstvene njege 1 30.08.2019. 15:00 sati 3, A.B.Šimića 1 13.09.2019. 15:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo 29.08.2019. 15:00 sati 2, A.B.Šimića 1 19.09.2019. 15:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Uvod u opće kliničke vještine 26.08.2019. 17:00 sati 10, A.B.Šimića 1 16.09.2019. 17:00 sati 10, A.B.Šimića 1
Engleski jezik 1 06.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1 20.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1
2. SEMESTAR
Informatika u zdravstvenoj njezi 27.08.2019. 15:00 sati 7, A.B.Šimića 1 10.09.2019. 15:00 sati 7, A.B.Šimića 1
Komunikacijske vještine 03.09.2019. 15:00 sati vijećnica, Trg E. Kvaternika 4 17.09.2019. 15:00 sati vijećnica, Trg E. Kvaternika 4
Farmakologija 02.09.2019. 15:00 sati 10, A.B.Šimića 1 20.09.2019. 15:00 sati 8, A.B.Šimića 1
Osnove zdravstvene njege 2 26.08.2019. 15:00 sati 3, A.B.Šimića 1 09.09.2019. 15:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Proces zdravstvene njege 2 30.08.2019. 15:00 sati 3, A.B.Šimića 1 13.09.2019. 15:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Dijetetika 05.09.2019. 19:15 sati 3, A.B.Šimića 1 19.09.2019. 19:15 sati 3, A.B.Šimića 1
Intrahospitalne infekcije 07.09.2019. 10:00 sati 3, A.B.Šimića 1 21.09.2019. 10:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Engleski jezik 2 06.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1 20.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1
  Ispitni rokovi - Sestrinstvo - Sve