Ispitni rokovi 1. godina

KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
1. SEMESTAR
Filozofija i etika u sestrinstvu 19.11.2019. 15:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Osnove medicinske kemije i biokemije 09.12.2019. 14:00 Grupa 1, 15:00 Grupa 2 3, A.B.Šimića 1
Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja 20.11.2019. 16:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Anatomija 04.12.2019. 19:00 sati 8, A.B.Šimića 1
Fiziologija 16.11.2019. 08:00 sati 6, A.B.Šimića 1
Mikrobiologija s parazitologijom 11.12.2019. 14:30 sati 3, A.B.Šimića 1
Osnove zdravstvene njege 1 26.11.2019. 15:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Proces zdravstvene njege 1 06.12.2019. 15:00 sati 6, A.B.Šimića 1
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo 18.11.2019. 15:00 sati 1, A.B.Šimića 1
Uvod u opće kliničke vještine 25.11.2019. 17:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Engleski jezik 1 02.12.2019. 16:00 sati 1, A.B.Šimića 1
2. SEMESTAR
Informatika u zdravstvenoj njezi 20.11.2019. 15:00 sati 7, A.B.Šimića 1
Komunikacijske vještine 27.11.2019. 15:30 sati 8, A.B.Šimića 1
Farmakologija 18.11.2019. 15:00 sati 6, A.B.Šimića 1
Osnove zdravstvene njege 2 26.11.2019. 15:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Proces zdravstvene njege 2 06.12.2019. 15:00 sati 6, A.B.Šimića 1
Dijetetika 30.11.2019. 12:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Intrahospitalne infekcije 06.12.2019. 17:45 sati 3, A.B.Šimića 1
Engleski jezik 2 02.12.2019. 16:00 sati 1, A.B.Šimića 1
  Ispitni rokovi - Sestrinstvo - Sve