Ispitni rokovi 2. godina

KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
3. SEMESTAR
Patofiziologija 06.09.2019. 18:00 sati 6, A.B.Šimića 1 21.09.2019. 09:45 sati 6, A.B.Šimića 1
Patologija 30.08.2019. 15:00 sati 10, A.B.Šimića 1 14.09.2019. 10:00 sati 10, A.B.Šimića 1
Ginekologija i porodništvo 10.09.2019. 17:00 sati 2, A.B.Šimića 1 24.09.2019. 17:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta 04.09.2019. 15:00 sati 6, A.B.Šimića 1 18.09.2019. 15:00 sati 6, A.B.Šimića 1
Interna medicina 26.08.2019. 17:45 sati 10, A.B.Šimića 1 16.09.2019. 17:45 sati 10, A.B.Šimića 1
Infektologija 27.08.2019. 18:00 sati 8, A.B.Šimića 1 10.09.2019. 18:00 sati 8, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega odraslih I/III 03.09.2019. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1 17.09.2019. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Sociologija zdravlja 05.09.2019. 17:00 sati 2, A.B.Šimića 1 19.09.2019. 17:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Higijena i epidemiologija 29.08.2019. 15:00 sati 6, A.B.Šimića 1 12.09.2019. 15:00 sati 6, A.B.Šimića 1
Zdravstvena psihologija 02.09.2019. 17:00 sati 8, A.B.Šimića 1 16.09.2019. 17:00 sati 8, A.B.Šimića 1
Mentalna higijena i osnove psihoterapije 02.09.2019. 17:00 sati 8, A.B.Šimića 1 16.09.2019. 17:00 sati 8, A.B.Šimića 1
Kulturološki aspekti u zdravstvenoj njezi 27.08.2019. 15:00 sati 10, A.B.Šimića 1 10.09.2019. 15:00 sati 10, A.B.Šimića 1
Zbrinjavanje rana 27.08.2019. 15:00 sati 10, A.B.Šimića 1 10.09.2019. 15:00 sati 10, A.B.Šimića 1
Kultura sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama 03.09.2019. 16:00 sati 8, A.B.Šimića 1 17.09.2019. 16:00 sati 8, A.B.Šimića 1
Uvod u hrvatski znakovni jezik 09.09.2019. 15:30 sati 4, A.B.Šimića 1 23.09.2019. 15:30 sati 4, A.B.Šimića 1
4. SEMESTAR
Pedijatrija 26.08.2019. 17:00 sati 4, A.B.Šimića 1 10.09.2019. 17:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega djeteta 02.09.2019. 15:00 sati 3, A.B.Šimića 1 16.09.2019. 15:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Neurologija 06.09.2019. 18:00 sati 6, A.B.Šimića 1 21.09.2019. 09:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Dermatologija 04.09.2019. 19:00 sati 10, A.B.Šimića 1 18.09.2019. 17:00 sati 10, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega odraslih I/IV 30.08.2019. 15:00 sati 6, A.B.Šimića 1 20.09.2019. 15:00 sati 6, A.B.Šimića 1
Javno zdravstvo 29.08.2019. 15:00 sati 6, A.B.Šimića 1 12.09.2019. 15:00 sati 6, A.B.Šimića 1
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi 03.09.2019. 16:30 sati 10, A.B.Šimića 1 17.09.2019. 16:30 sati 10, A.B.Šimića 1
Rehabilitacija u zdravstvenoj njezi 27.08.2019. 17:00 sati 12, A.B.Šimića 1 10.09.2019. 17:00 sati 12, A.B.Šimića 1
Terapija boli 30.08.2019. 15:30 sati 6, A.B.Šimića 1 20.09.2019. 15:30 sati 6, A.B.Šimića 1
Nursing Care of Patients with Speech and Language Disorders 06.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1 20.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1
Hrvatski znakovni jezik u sestrinstvu 09.09.2019. 15:30 sati 4, A.B.Šimića 1 23.09.2019. 15:30 sati 4, A.B.Šimića 1
  Ispitni rokovi - Sestrinstvo - Sve