Ispitni rokovi 2. godina

KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
3. SEMESTAR
Patofiziologija 16.06.2020. 20:00 sati virtualna dvorana 2 30.06.2020. 20:00 sati virtualna dvorana 2
Patologija 20.06.2020. 10:00 sati virtualna dvorana 2 04.07.2020. 10:00 sati virtualna dvorana 2
Ginekologija i porodništvo 16.06.2020. 17:00 sati virtualna dvorana 2 30.06.2020. 17:00 sati virtualna dvorana 2
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta 25.06.2020. 17:00 sati virtualna dvorana 2 09.07.2020. 17:00 sati virtualna dvorana 2
Interna medicina 18.06.2020. 17:00 sati virtualna dvorana 2 02.07.2020. 17:00 sati virtualna dvorana 2
Infektologija 23.06.2020. 17:00 sati virtualna dvorana 2 07.07.2020. 17:00 sati virtualna dvorana 2
Zdravstvena njega odraslih I/III 13.06.2020. 09:00 sati virtualna dvorana 2 27.06.2020. 09:00 sati virtualna dvorana 5
Sociologija zdravlja 27.06.2020. 10:00 sati virtualna dvorana 2 11.07.2020. 10:00 sati virtualna dvorana 2
Higijena i epidemiologija 17.06.2020. 17:00 sati virtualna dvorana 2 06.07.2020. 17:00 sati virtualna dvorana 2
Zdravstvena psihologija 19.06.2020. 18:00 sati virtualna dvorana 2 03.07.2020. 17:00 sati virtualna dvorana 2
Mentalna higijena i osnove psihoterapije 16.06.2020. 18:00 sati virtualna dvorana 5 30.06.2020. 18:00 sati virtualna dvorana 5
Kulturološki aspekti u zdravstvenoj njezi 26.06.2020. 18:30 sati virtualna dvorana 2 10.07.2020. 18:30 sati virtualna dvorana 2
Zbrinjavanje rana 26.06.2020. 18:00 sati virtualna dvorana 2 10.07.2020. 18:00 sati virtualna dvorana 2
Kultura sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama 24.06.2020. 18:00 sati virtualna dvorana 2 08.07.2020. 18:00 sati virtualna dvorana 2
Uvod u hrvatski znakovni jezik 25.06.2020. 18:00 sati virtualna dvorana 1 09.07.2020. 18:00 sati virtualna dvorana 1
4. SEMESTAR
Pedijatrija 13.06.2020. 10:00 sati virtualna dvorana 3 06.07.2020. 19:00 sati virtualna dvorana 1
Zdravstvena njega djeteta 19.06.2020. 17:00 sati virtualna dvorana 1 03.07.2020. 17:00 sati virtualna dvorana 1
Neurologija 15.06.2020. 18:00 sati virtualna dvorana 2 29.06.2020. 18:00 sati virtualna dvorana 2
Dermatologija 20.06.2020. 09:00 sati virtualna dvorana 7 04.07.2020. 09:00 sati virtualna dvorana 7
Zdravstvena njega odraslih I/IV 24.06.2020. 17:00 sati virtualna dvorana 6 08.07.2020. 17:00 sati virtualna dvorana 6
Javno zdravstvo 17.06.2020. 18:00 sati virtualna dvorana 2 06.07.2020. 18:00 sati virtualna dvorana 2
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi 26.06.2020. 17:00 sati virtualna dvorana 1 10.07.2020. 17:00 sati virtualna dvorana 1
Rehabilitacija u zdravstvenoj njezi 18.06.2020. 18:00 sati virtualna dvorana 1 02.07.2020. 18:00 sati virtualna dvorana 1
Terapija boli 23.06.2020. 18:00 sati virtualna dvorana 6 07.07.2020. 18:00 sati virtualna dvorana 6
Nursing Care of Patients with Speech and Language Disorders 19.06.2020. 16:00 sati virtualna dvorana 7 03.07.2020. 16:00 sati virtualna dvorana 7
Hrvatski znakovni jezik u sestrinstvu 25.06.2020. 18:30 sati virtualna dvorana 1 09.07.2020. 18:30 sati virtualna dvorana 1
  Ispitni rokovi - Sestrinstvo - Sve