Ispitni rokovi 2. godina

KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
3. SEMESTAR
Patofiziologija 28.11.2019. 19:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Patologija 23.11.2019. 10:00 sati 10, A.B.Šimića 1
Ginekologija i porodništvo 25.11.2019. 16:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega majke i novorođenčeta 29.11.2019. 15:00 sati 10, A.B.Šimića 1
Interna medicina 25.11.2019. 17:45 sati 2, A.B.Šimića 1
Infektologija 11.12.2019. 15:15 sati 3, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega odraslih I/III 27.11.2019. 16:00 sati 6, A.B.Šimića 1
Sociologija zdravlja 18.11.2019. 15:30 sati 2, A.B.Šimića 1
Higijena i epidemiologija 30.11.2019. 11:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Zdravstvena psihologija 20.11.2019. 17:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Mentalna higijena i osnove psihoterapije 20.11.2019. 17:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Kulturološki aspekti u zdravstvenoj njezi 29.11.2019. 15:00 sati 10, A.B.Šimića 1
Zbrinjavanje rana 29.11.2019. 15:00 sati 10, A.B.Šimića 1
Kultura sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama 26.11.2019. 15:00 sati 10, A.B.Šimića 1
Uvod u hrvatski znakovni jezik 25.11.2019. 15:30 sati 6, A.B.Šimića 1
4. SEMESTAR
Pedijatrija 18.11.2019. 17:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega djeteta 29.11.2019. 15:00 sati 8, A.B.Šimića 1
Neurologija 28.11.2019. 19:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Dermatologija 04.12.2019. 19:00 sati 6, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega odraslih I/IV 09.12.2019. 15:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Javno zdravstvo 30.11.2019. 11:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi 27.11.2019. 16:30 sati 12, A.B.Šimića 1
Rehabilitacija u zdravstvenoj njezi 20.11.2019. 17:00 sati 8, A.B.Šimića 1
Terapija boli 19.11.2019. 15:30 sati 4, A.B.Šimića 1
Nursing Care of Patients with Speech and Language Disorders 02.12.2019. 16:00 sati 1, A.B.Šimića 1
Hrvatski znakovni jezik u sestrinstvu 25.11.2019. 15:30 sati 6, A.B.Šimića 1
  Ispitni rokovi - Sestrinstvo - Sve