Ispitni rokovi 3. godina

KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
5. SEMESTAR
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje 26.08.2019. 16:00 sati 1, A.B.Šimića 1 21.09.2019. 09.00 sati 6, A.B.Šimića 1
Kirurgija, traumatologija i ortopedija 04.09.2019. 15:00 sati 1, A.B.Šimića 1 18.09.2019. 15:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Oftalmologija 30.08.2019. 15:00 sati 2, A.B.Šimića 1 13.09.2019. 15:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Otorinolaringologija 07.09.2019. 10.00 sati 6, A.B.Šimića 1 21.09.2019. 10:00 sati 10, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega odraslih II/V 27.08.2019. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1 10.09.2019. 15:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Psihijatrija i mentalno zdravlje 02.09.2019. 17:00 sati 8, A.B.Šimića 1 16.09.2019. 17:00 sati 8, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 1 28.08.2019. 15:00 sati 3, A.B.Šimića 1 11.09.2019. 15:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega u kući 03.09.2019. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1 17.09.2019. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega starijih osoba 29.08.2019. 15:00 sati 3, A.B.Šimića 1 12.09.2019. 15:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama 02.09.2019. 15:00 sati 12, A.B.Šimića 1 16.09.2019. 15:00 sati 12, A.B.Šimića 1
Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu 06.09.2019. 13:30 Grupa 1, 15:00 Grupa 2 3, A.B.Šimića 1 21.09.2019. 13:30 Grupa 1, 15:00 Grupa 2 3, A.B.Šimića 1
Sestra u neurološkoj dijagnostici 02.09.2019. 15:00 sati 12, A.B.Šimića 1 16.09.2019. 15:00 sati 12, A.B.Šimića 1
Hitni medicinski postupci 03.09.2019. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1 17.09.2019. 16:00 sati 4, A.B.Šimića 1
6. SEMESTAR
Zdravstvena njega odraslih II/VI 30.08.2019. 15:00 sati 4, A.B.Šimića 1 20.09.2019. 15:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 2 28.08.2019. 15:00 sati 3, A.B.Šimića 1 11.09.2019. 15:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Palijativna zdravstvena njega 04.09.2019. 15:00 sati 8, A.B.Šimića 1 18.09.2019. 15:00 sati 8, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega u zajednici 27.08.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1 10.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja 03.09.2019. 15:00 sati vijećnica, Trg E. Kvaternika 4 17.09.2019. 15:00 sati vijećnica, Trg E. Kvaternika 4
Osnove instrumentiranja u kirurgiji 26.08.2019. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1 09.09.2019. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega bolesnika sa stomama 04.09.2019. 16:00 sati 8, A.B.Šimića 1 18.09.2019. 16:00 sati 8, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega ovisnika 29.08.2019. 15:00 sati 3, A.B.Šimića 1 12.09.2019. 15:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Suvremene spoznaje o dojenju 27.08.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1 10.09.2019. 16:00 sati 10, A.B.Šimića 1
Primjena sadrenog zavoja u konzervativnom liječenju 26.08.2019. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1 09.09.2019. 16:00 sati 3, A.B.Šimića 1
  Ispitni rokovi - Sestrinstvo - Sve