Ispitni rokovi 3. godina

KOLEGIJ TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA TERMIN ISPITNOG ROKA DVORANA
5. SEMESTAR
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje 06.12.2019. 17:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Kirurgija, traumatologija i ortopedija 03.12.2019. 16:00 sati 1, A.B.Šimića 1
Oftalmologija 25.11.2019. 15:30 sati vijećnica, Trg E. Kvaternika 4
Otorinolaringologija 23.11.2019. 10:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega odraslih II/V 26.11.2019. 16:30 sati 4, A.B.Šimića 1
Psihijatrija i mentalno zdravlje 20.11.2019. 17:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 1 25.11.2019. 15:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega u kući 28.11.2019. 15:00 sati 6, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega starijih osoba 27.11.2019. 15:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama 21.11.2019. 15:00 sati 6, A.B.Šimića 1
Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu 12.12.2019. 13:30 Grupa 1 15:00 Grupa 2 3, A.B.Šimića 1
Sestra u neurološkoj dijagnostici 21.11.2019. 15:30 sati 6, A.B.Šimića 1
Hitni medicinski postupci 26.11.2019. 15:00 sati 10, A.B.Šimića 1
6. SEMESTAR
Zdravstvena njega odraslih II/VI 13.12.2019. 15:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 2 25.11.2019. 15:00 sati 4, A.B.Šimića 1
Palijativna zdravstvena njega 10.12.2019. 15:00 sati 3, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega u zajednici 29.11.2019. 15:30 sati 10, A.B.Šimića 1
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja 27.11.2019. 15:30 sati 8, A.B.Šimića 1
Osnove instrumentiranja u kirurgiji 26.11.2019. 16:30 sati 4, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega bolesnika sa stomama 10.12.2019. 15:30 sati 3, A.B.Šimića 1
Zdravstvena njega ovisnika 27.11.2019. 15:00 sati 2, A.B.Šimića 1
Suvremene spoznaje o dojenju 29.11.2019. 15:30 sati 10, A.B.Šimića 1
Primjena sadrenog zavoja u konzervativnom liječenju 26.11.2019. 16:30 sati 4, A.B.Šimića 1
  Ispitni rokovi - Sestrinstvo - Sve